Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

AINULT ÜKS KÜSIMUS

/ Autor: / Rubriik: Uudis / Number:  /

Vabariigi aastapäeval tunnustab Eesti
president ühiskonnas silma paistnud inimesi riiklike autasudega. 5. juulil 2005
moodustati EELK Konsistooriumi juurde tunnustamise töörühm. Missuguste
tulemusteni on töörühm jõudnud?

Tiit Salumäe, tunnustamise töörühma
esimees:
 

Tunnustustöörühm on hästi tööle hakanud.
Oleme pidanud neli väga viljakat töö­koosolekut ja esitanud konsistooriumile
EELK Teeneteristi statuudi ja kirjelduse. Sügisesel kirikukogul tutvustasime
valminud märgi näidiseid. Piiskoplik nõukogu kiitis Priit Herodese kujundatud
Teeneteristi heaks ja käesoleval aastal on kavas hakata neid välja andma. Töö
kiriku lipu ja vapiga jätkub.

Töörühm on teinud ettepanekuid nii
kiriklike kui ka riiklike autasude andmiseks. EELK poolt omistatavad autasud
on: EELK titu­laar­praosti aunimetus, EELK Kuldrist, EELK elutöö pree­mia, EELK
Tee­neterist,  EELK aukiri ja EELK tänukiri.

EELK autasude seaduse § 9 ütleb järgmist:
«Konsistooriumile võib ettepaneku autasu andmise kohta teha peapiiskop,
piiskop, konsistooriumi assessor, vaimulike kon­verentsi juhatus, praostkonna
nõukogu või praost, praost­konna praosti kaudu koguduse juhatus või õpetaja,
vastava töövald­konna assessori kaudu EELK sihtasutuse või koostööpartneri
juhtorgan. Ettepanek peab olema põhjendatud ja selles peavad olema kirjeldatud
autasustamiseks esitatud isiku teened.»

Seadusepunkti arvestades soovitan kõikidel
nimetatud institutsioonidel ja isikutel kasutada neile antud õigusi ja esitada
oma ettepanekuid. Töörühma järjekordne koosolek oli 31. jaanuaril.