Aastapreemiad kindlustunde loojatele

Toomas Pauli premeeriti ristiusu hingelähedase kuulutamise eest. Tiiu Pikkur

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia anti tänavu sotsiaaltöö keskusele Sõbra Käsi, eripreemia apologeetika vallas sai emeriitõpetaja dr Toomas Paul.

Kirikute nõukogul on traditsiooniks aasta viimane töökoosolek lõpetada pidulikult aastapreemiate üleandmisega. Seekord oldi Tallinna Metodisti kirikus. Metodisti kiriku superintendent Taavi Hollman ütles, et on väga tänulik selle piduliku sündmuse nende kirikus toimumise üle: sai ju siin alles mõni aeg tagasi õnnistatud uus orel, mis nüüdki võimsalt kõlas.
Regionaalminister Siim Valmar Kiisler märkis, et EKNi preemiate jagamisest on saanud iga-aastane kena tava. Ta soovis, et kirikud juhiks inimeste tähelepanu vajadusele mõelda laiemalt kui ainult materiaalsetele asjadele. Kiisler tänas EKNi, sest seekordsed preemiate saajad on just selle üldise kindlustunde loojad, mis inimestel puudub.
EKNi president piiskop Einar Soone rõhutas aastast kokkuvõtet tehes, et kiriku ülesanne on inimestele valgust näidata teel Kristuse poole.
Sotsiaaltöö keskus Sõbra Käsi pälvis aastapreemia kiriku kui Kristuse ihu ühtsuse kehastamise eest selle mitmekesisuses. Sotsiaaltöö keskuse tööks on paljude aitamine, toetades puudustkannatavaid peresid, jagades koos toidupangaga toidupakke, andes esmast meditsiinilist abi. Sõbra Käe toetajad on paljud vabatahtlikud, kogudused, organisatsioonid ja üksikisikud.
EKNi oikumeeniline eripreemia apologeetika vallas anti dr Toomas Paulile märkimisväärse panuse eest ristiusu hingelähedasel kuulutamisel. Toomas Paul on oma artiklites, raamatutes ja esinemistes avanud eestlastele hingelähedaselt ristiusu olemust ja kuulutanud kiriku ajatuid väärtusi.
Samas esitleti raamatut «Ristimine Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutes», mis on kokkuvõte EKNi teoloogiakomisjoni ristimisteemalisest arutelust aastatel 2008–2010. Teoloogiakomisjoni eesmärgiks oli koostada ja kirjastada materjal, mis annaks ülevaate, kuidas erinevad konfessioonid ristimist mõistavad ja kuidas nad seda talitust toimetavad. Raamat on praktiline materjal eelkõige vaimulikele, kes puutuvad kokku teiste konfessioonide tegevusega.
EKN andis tänukirja oma kauaaegsele töötajale dr Eerik Jõksile, kes on siirdunud järeldoktoriõpingutele ja tööle Eesti muusika- ja teatriakadeemiasse. Kolmeaastase teadusprojektiga jätkab Jõks oma doktoriöö teemat gregooriuse laulu kaasaegsest mõistmisest.
Samal ajal õpetab ta välisüliõpilastele sissejuhatust muusikaajalukku ja hümnoloogiat. Preemiate üleandmisel sai kuulata kaht tema õpilast: lätlastest laulueriala õppijaid Marlena Dombrovskat ja Arvids Keinist.
Tiiu Pikkur