Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Aastakonverentsile on kutsutud erinevate usundite esindajad

/ Autor: / Rubriik: Uudis, Uudised / Number:  /

Eesti Usuõpetajate Liit korraldab homme, 20. märtsil Viljandis liidu aastakonverentsi.
Konverentsi alustavad üldpedagoogilised ettekanded. Esimese neist, mis räägib religiooniõpetuse uue õppekava alustest, peab äsja doktoritöö kaitsnud Pille Valk. Järgneb pedagoogikateadlane Tiiu Kuurme, kes on südant valutanud peamiselt kooli vaimsuse pärast.
Järgnevad kitsamalt ühele usundile pühendatud ettekanded. TÜ Orientalistikakeskuse teadur Märt Läänemets on kahtlemata Eesti üks juhtivaid budismi tundjaid, sedasama võib öelda judaismis Elhonen Saksa ning islamis Timur Seifulleni kohta. Maausu seisukohti on kõige õigem inimene esitama Maavalla koja vanem Andres Heinapuu.
Tahaks rõhutada ka rühmatööde osa, mille juhatab sisse ja viib läbi Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuse Tootsi toa juhataja Kalev Laane. Eelkõige haarab see endasse kogemuste jagamist ja arutlust küsimuse üle, kuidas kõnelda lapsega suurtest filosoofilistest ja religioossetest küsimustest.
Mõju meediast
Eesti Usuõpetajate Liit on püüdnud jõudumööda religiooniõpetajatele infot, koolitust ja kokkusaamise võimalusi pakkuda. Kuna tegijate arv on piiratud ning religiooniõpetuse staatus ebamäärane, on paljud töövormid alles väljakujunemisel.
Kindel sündmus ongi iga-aastane konverents, kuid möödunud aastal tegime algust pisut vabamas vormis läbiviidavate suvepäevadega – on lootust, et sellest saab traditsioon. Kaks aastat tagasi viisime läbi esimese religioonialaste uurimistööde võistluse, ka seda on kavas järgmisel aastal jätkata.
Oleme pakkunud religiooniõpetajatele võimalusi luua suhteid kolleegidega piiri taga, levitanud õppematerjale, pakkunud koolitusi jne. Samas oleme igal sammul tunnetanud organisatsiooni arengut, saanud pidevalt uusi ideid ja kindlasti õnnestub tulevikus laiendada liidu tegevust.
Juba liidu suvepäevadel arutasime, et aastakonverentsile võiks kutsuda ettekandeid pidama erinevate usundite esindajaid. Teisalt on konverentsi teemavalikule «Erinevad usundid religiooniõpetuses» kindlasti mõju avaldanud meedias kõlanud vähemususundite esindajate protestinoodid religiooniõpetuse suhtes.
Kindlasti on vaja need seisukohad ära kuulata, tõstatatud probleemide üle ühiselt arutleda. Religiooniõpetajatel on hea võimalus erinevate usundite esindajatele ja spetsialistidele küsimusi esitada.
Elav kokkupuude
Konverentsi eesmärk on täiendada religiooniõpetajate teadmisi. Raamatute kaudu saadud teadmistele peaks võimalusel alati lisama elava kokkupuute vastava usu esindajate või spetsialistidega.
Teiseks peame oluliseks tekitada dialoogi. Peab möönma, et mittekristlike usundite esindajad on religiooniõpet siiani pigem kriitiliselt vaadelnud ning esimeseks sammuks üksteisemõistmise poole on alati dialoog.
Loodan veel, et sõlmitakse isiklikke sidemeid. On ju loomulik, et teatud usundit käsitledes kutsutakse võimalusel kooli vastava usundi esindaja.
Eesti Usuõpetajate Liidus on umbes viiskümmend liiget. Oleme otsustanud, et ei hakka väga kindlat liikmeskonda kujundama: lasime näiteks liikmemaksu vabaks ning igaüks maksab vastavalt südametunnistusele. Samas on viimastel aastakonverentsidel olnud rõõm tõdeda, et liikumise ümber on kujunenud arvukas toetajate, kaasaelajate ja huvitatute ring.
Toomas Jürgenstein,
Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi filosoofia, usundiõpetuse õpetaja