Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Valimised

04.03.2009 | | Rubriik: Uudised

Pühapäeval, 22. veebruaril tuli üheksas EELK koguduses kokku täiskogu, et valida enda seast nõukogu ja juhatus.
Jüri koguduses oli valimispäeval kirikusse kogunenud üle poole­saja inimese, kui neli aastat koguduse vankrit vedanud nõukogu koos uute liikmekandidaatidega jumalateenistuse alguses altari ette astus. Tänati Jumalat senise saatmise eest ning paluti eesolev Tema kätte. Jumalateenistusele järgnenud täiskogu koosolekul valiti 14 kandidaadi seast uus 11-liikmeline nõukogu.
«Valituks osutusid kõik 11 kandidaati, kes olid saanud kohale tulla ning valimiste eel end tutvustada. Asemike pingile jäid need kolm, kes pidid tähtsal päeval haiguse tõttu puuduma. Nõukogu suurus jäi samaks, kuid uute liikmetena said valitud jurist Kai Randlaine ja Eesti Energia juhatuse liige Harri Mikk,» võtab valimiste tulemused kokku Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots.
Samal päeval kogunes uus nõukogu oma esimesele koosolekule koguduse juhatust, revisjonikomisjoni ja sinodisaadikuid valima. Esimese otsusena suurendati koguduse juhatust ühe liikme võrra. Uute liikmetena asuvad juhatuses tööle füüsika- ja arvutiõpetaja Aare Lutter ja raamatupidaja Eve Must, senistest jätkavad Talvi Aruaas (esimees), Kalev Mõttus (aseesimees) ja Margus Vain.
Oma kandidatuuri taandas kauaaegne juhatuse liige ja varem ka juhatuse esimehe ametit pidanud Jaane Lend. «Jaane on lubanud jääda aktiivselt koguduse tööle edasi, tema vastutada on ka Nabala palvemaja tegevus. Kogudus avaldab talle siinkohal tänu seni antud panuse eest,» märkis Tanel Ots.
Ka Helmes olid üsna aktiivsed valimised. Õpetaja Arvo Lastingu kinnitusel oli nädalapikkuse valimisaja korraldamise taga valimiskomisjoni ja õpetaja hoolas töö. «Valijate nimekirja oli kantud umbes 480 koguduse liiget. Hääletas 147. Paljudele valijatele toimetas valimiskomisjon valimissedelid koju, nii et oli võimalik ka kodus oma hääl anda.
Raske oli kandidaatide ülesseadmine, sest meie piirkonna (Tõrva linn ja ümberkaudsed vallad) elanike arv kahaneb üha, igal aastal jääb 60–80 inimest vähemaks ja olulisel määral just väljarände tulemusena. Nii et kohapeal oli raske kandidaate leida,» kõneleb Lasting. Siiski valiti 20-liikmeline nõukogu, kus umbes pooled on uued liikmed.
Kuigi koguduse juhatuse valimine seisab alles ees, märgib õpetaja Lasting juhatuse olulisima tööna arengukava koostamist. «Korrastamist vajaks ka Helme kiriku ümbruse haljastus, kirikuhoones on vaja remontida elektrisüsteem. Lisaks mitmed pisemad kirikuhoone remonditööd,» loetleb ta.
Nädal varem kogunenud Torma Maarja koguduse täiskogu valis 13 nõukogu liiget ja neli asendusliiget. Vastvalitud nõukogu pidas koosoleku, kus valiti neli juhatuse liiget. Nõukogusse kuuluvad Ain Aru, Ingrid Kattel, Sallo Kattel, Tiina Kattel, Heli Keiv, Peeter Keiv, Evi Korsten, Leida Kriis, Helju Kütt, Heino Paju, Õie Paju, Helga Sihver ja Talvi Sildma. Juhatuse esimeheks valis nõukogu Peeter Keivi, liikmeteks Ingrid Katteli, Õie Paju ja Talvi Sildma.

EK

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)