Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Parem »

Ühtsuses peitub jõud!

18.04.2012 | | Rubriik: Parem, Uudised

Peapiiskop Andres Põder (paremal) ja praost Peeter Kaldur.Arhiiv

10. aprillil Kadrinas toimunud EELK Viru praostkonna sinodil kaaluti oma tugevusi ja nõrkusi ning räägiti suuremast koostööst – kuni ühinemiseni välja.

Kahte Virumaad hõlmava Viru praostkonna koguduste arv on jäänud 2010. aastaga võrreldes samaks – 19. Liikmemaksu tasunuid on praostkonnas kokku 1917, aasta varem oli neid 2082.

Noored ja kinnisvara
«Liikmesannetajate vähenemine on olnud küllalt suur (8 protsenti) ja mingil määral see protsess jätkub. Üheks põhjuseks on see, et muutunud on inimeste põhihoiak kiriku suhtes. Tullakse küll kirikusse, kui midagi on vaja, kuid igapühapäevane kirikus käimine ei ole moes. Samas paljude koguduste õpetajate töö ei ole suunatud tänapäeva inimese poole,» ütles Viru praost Peeter Kaldur aruandes.
Praost tõi ebakohtadena välja kaks probleemi. Paljudel kogudustel on oluliselt kinnisvara, aga see ei leia piisavat kasutamist ega tooda sissetulekut. Enim saavad praostkonna Ida-Virumaal asuvatest kogudustest oma kinnisvarast ning maadest tulu Jõhvi, Rakvere ja Narva kogudus. Näiteks Narva koguduse hooned aadressil Kiriku 3 ja Vestervalli 20 on välja renditud, aga saadav rendiraha läheb suurelt osalt samade hoonete säilitamise tagamisele. Jõhvi koguduse peamine tuluallikas ongi renditulu.
Teiseks probleemiks on praosti sõnul noortetöö, mida peaaegu üldse ei toimu. Noortetöö on seda olulisem, et demograafiline situatsioon kogudustes pole kiita, sest umbes pooled koguduste liikmetest on 70–90aastased.
Praostkonna tugevaim kogudus on mitme näitaja põhjal Rakvere kogudus. Lüganusel on 1. oktoobrist uus õpetaja – Jaanus Klaas, kelle sõnul on paljud inimesed usalduse vaimuliku ameti esindajate vastu kaotanud. Klaas peab koguduse seisukorda kehvaks, ent näeb seal suurt potentsiaali.
Praost meenutas, et käesoleva aasta lõpus ja järgmise alguses toimuvad koguduste nõukogude valimised. Osal kogudustel pole väga lihtne leida neid inimesi, kes oleks tegusad ja hästi kursis koguduseeluga.

Tihedam koostöö
Läbivaks teemaks aruteludel oli koguduste tihedam koostöö, mille tähtsust toonitas oma avatervituses ka peapiiskop Andres Põder. Kui praost rääkis liikumisest suurema koostöö suunas, siis õpetaja Avo Kiir tuli välja konkreetsema plaaniga liita Iisaku, Tudulinna ja Illuka kogudus. Seni on Kiir neid kogudusi eraldi teeninud.
Taas kinnitati abipraosti kohusetäitjaks Rakvere koguduse õpetaja Tauno Toompuu. Sinodilised tunnustasid peapiiskoppi julguse eest kaitsta pühakodade pühadust.
Tänavu möödub 20 aastat sõprussuhete sõlmimisest Husum-Bredstedti kirikuringkonnaga Saksamaalt. Septembris, mil toimub ka Viru praostkonna päev, külastab saksa sõprade delegatsioon Eestit. Ühise palverännaku käigus külastatakse Palamust ja Tartut, tutvutakse õigeusklikega Kaareperal ja Kuremäel ning vanausulistega Peipsi kandis.
Sinodil anti teada 26.–28. juunini toimuvast praostkonna korraldatavast ekskursioonist Peterburi, kuhu oodatakse kristlasi kõikjalt Eestist. Kavas on külastada Peterburi Jaani kirikut ja tutvuda Neevalinna vaatamisväärsustega.
28. aprillil toimub Jõhvis üritus «Virumaa palvetab». Pärast palveseminari kuuleb Jõhvi Mihkli kirikus kontsertmõtisklust «Palve», kus astuvad üles Tõnis Mägi ja õpetaja Jaan Tammsalu.
Lepiti kokku, et järgmise aasta sinod toimub Jõhvis. 
Teet Korsten
Põhjarannik

Viru praostkond 2011
Hõlmab Ida- ja Lääne-Virumaad
19 kogudust
Liikmemaksu maksjaid 1917
Pooled koguduste liikmetest 70–90aastased

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)