Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Ühinenud Piibliseltside palvepäev Eestis

23.04.2010 | | Rubriik: Uudised

Palume alljärgnev läkitus pühapäeval, 2. mail 2010 jumalateenistusel ette lugeda ning võtta eestpalvesse Ühinenud Piibliseltsid ja Eesti Piibliselts.

Tiit Salumäe, EPSi esimees
Jaan Bärenson,
EPSi peasekretär

Läkitus

Armsad kaaskristlased! Eesti Piibliseltsi nõukogu, juhatus ja kaastöölised tervitavad teid Ühinenud Piibliseltside palvepäeva puhul! Kogu maailma kristlaskond tänab Jumalat tema Sõna eest ja palvetab, et Pühakiri jõuaks iga rahva, iga inimeseni. Tänast maailma mõjutavad sõjad, kriisid ja looduskatastroofid. Inimkond vajab Jumala Sõna julgustust probleemidest ja kriisidest väljapääsu leidmiseks.

Möödunud aastal levitasid piibliseltsid ligi 400 miljonit Piiblit, Uut Testamenti, evangeeliumi ja muud  piibliosa. Pühakirja tervikuna või selle osi on võimalik lugeda juba 2508 keeles. Viimase aasta jooksul lisandus sellele Piibel tervikuna 8 keeles ja Uus Testament koguni 35 keeles. Praegusel hetkel on maailmas käsil ligi 700 piiblitõlkeprojekti.

Möödunud aastal tähistasime esimese eestikeelse Piibli ilmumise 270. aastapäeva. 1739. aastal ilmunud Piibel pani aluse eesti kirjakeelele ja maarahva kooliharidusele. Täna on Eestis emakeelne Pühakiri kõigile kättesaadav. Eesti Piibliseltsi eesmärk on tagada kõigile Eestimaa inimestele võimalus lugeda Jumala Sõna oma emakeeles ja sobivas vormis.

Tänavune aasta on Eestimaal kuulutatud lugemisaastaks. Kutsume kõiki üles lugema Piiblit kirikus, koolis ja kodus. Raamat ei ole riiuli jaoks – selle loosungi sõnastas Eesti Piibliselts juba aastaid tagasi, juhtides sellega tähelepanu lugemise vajalikkusele. Piibel on väärt raamat, mida tasub kätte võtta ja lugeda.

Täna kutsume kõiki kristlasi toetama Piibli tõlkimist ja levitamist, et Pühakiri saaks kättesaadavaks igale inimesele sobivas keeles ja vormis.Jätkuvalt vajab teie toetust Vana Testamendi tõlkeprojekt ja "Hõimurahvaste Aeg". Oleme tänulikud paljude toetuste eest möödunud aastal.

Meil igaühel on võimalus Eesti Piibliseltsi kaudu anda oma ohver piiblitöö toetamiseks, selleks et järgmisel aastal võiks veel rohkem rahvaid lugeda emakeelset Pühakirja.

Palve                                                                      

MEIE MÖÖDUNUD PÄEVADE ISSAND, me täname Sind, et Sa kutsusid neid, kes rajasid ja ehitasid üles piibliseltsid ja kutsusid nad kokku ühistööks – Ühinenud Piibliseltsideks.

MEIE TÄNASE PÄEVA ISSAND, me täname Sind, et Sa oled meid ühendanud ühiseks tööks, et Sinu Sõna oleks kättesaadav kõigile rahvastele.

MEIE TULEVASTE PÄEVADE ISSAND, me täname Sind, et Sa annad meile kindla usu ja lootuse, et Sinu Sõna parandab ja uuendab maailma. 

Aamen. 

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)