Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Teoloogiline haridus muutuvas ühiskonnas

19.09.2012 | | Rubriik: Uudised

Eelmise nädala reedel ja laupäeval tähistas Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu (EEKBKL) kõrgkool kõrgem usuteaduslik seminar (KUS) oma 90. aastapäeva.

Sel puhul toimus Tallinna Oleviste kirikus rahvusvaheline teaduskonverents «Teoloogiline haridus muutuvas ühiskonnas – ajalugu ja tänapäev», millest võttis osa üle 40 inimese. KUS avati 16. oktoobril 1989. aastal Tallinnas ja tegu on 1922. aastal Keilas tööd alustanud Eesti baptisti jutlustajate seminari töö jätkajaga.
Eesti Kirikule andis intervjuu kõrgkooli rektor Margus Kask.

Palun rääkige alustuseks KUSi rollist Eesti teoloogias ja koolituse rõhuasetustest.
Tegu on kirikliku õppeasutusega ja seetõttu on meie roll seotud ka meie omanikuga. EEKBKL kirikud vajavad oma kogudustele vaimulikke. Me ei keskendu ainult pastorite koolitusele, vaid ka diakonite ja diakonisside koolitusele.
Usuteaduse õppekava eesmärk on valmistada ette teoloogiaalaste baasteadmistega lõpetajad, kes võivad edasi õppida magistriõppes. Selge rõhk on praktikal ja selle kaudu konfessionaalsel suunal. Teoloogia põhimõisted ja käsitlused on õppekavas olemas.

Kui palju on KUSis üliõpilasi-töötajaid?
Üliõpilasi on 40. Töötajatest neli on administratsioonis. Korralisi õppejõude on kuus, neile lisandub kolm-neli külalisõppejõudu.

Millised on tulevikuperspektiivid?
On kindel, et vabakirikud vajavad ka tulevikus vaimulikke ja meie esimene ülesanne on seda vajadust täita. On erinevaid tulevikustsenaariume, ka seoses erinevate kõrgkoolide liitumisega. Meie soov on teha esmalt oma tööd hästi.

Kuidas suhtutakse haridusse EEKBKL kogudustes?
Oli aegu, kus polemiseeriti teoloogilise hariduse üle, aga tegelikult mõistavad kogudused väga hästi, et vaimulikud peavad olema haritud inimesed. Liidu president Meego Remmel sõnas tänahommikuses (14. septembril – toim.) sõnavõtus, et meie liidus on hea tava, et vaimulikud õpivad kõrgemas usuteaduslikus seminaris.

Kas suhtlete teiste teoloogiliste kõrgkoolidega?
Suhted teiste koolidega on väga soojad ja oleme head partnerid. Õppejõud käivad ühistel koolitustel, osaleme üksteise üritustel ja kollegiaalsed kohtumised on olnud rikastavad.

* * *
Kõrgemat usuteaduslikku seminari tervitas olulisel tähtpäeval Tartu ülikooli usuteaduskonna poolt allakirjutanu. EELK kirikuvalitsuse ja usuteaduse instituudi tervitused andis edasi assessor rektor Ove Sander, kes tõdes oma sõnavõtus, et «usuteaduse instituut on koostööaldis ja otsib partnereid nii siin kui väljaspool piire. Meie alternatiiviks on kas koos või mitte kuidagi». Eesti Metodisti Kiriku teoloogilise seminari nimel tervitas tähtpäevalist rektor Meeli Tankler.
Konverentsil pidasid ettekandeid peale mitmete Eesti teoloogide ka külla tulnud õppejõud välisriikide kõrgkoolidest.
Kaido Soom

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)