Esileht » Uudis » Uudised »

Teeme üheskoos!

15.06.2010 | | Rubriik: Uudised

 Projekti toel aidatakse kirikus koolitada arendusjuhte.
«Teeme koos» on üldkiriklik arendusprojekt, mida juhib EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus (DÜT) ja finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist Elukestva Õppe Arendamise SA Innove vahendusel. Projekti käigus luuakse uusi töökohti, millest olulisimad on praostkondlike arendusjuhtide ametikohad.

Kasvab sotsiaalne sidusus
Arendusjuhi kandidaadilt oodatakse valmisolekut elavdada kiriku ja avaliku sektori koostööd, arendada välja ning osutada avalikke teenuseid ja luua selleks vajalikke juriidilisi kehandeid.
Nendeks võivad olla nii mittetulundusühingud, sihtasutused kui äriühingud. Eripära on loodavate struktuuride seotuses kohalike kogudustega ning kvalifitseerumine sotsiaalse ettevõtlusena. Sotsiaalne ettevõtlus on orienteeritud positiivse muutuse esilekutsumisele, mingi sotsiaalse probleemi lahendamisele ning selleks kasutatakse ka tegevusest saadavat tulu.
Muidugi ei tähenda see, et ettevõtjad – arendusjuhid peavad töötama tasuta. Koolituse käigus koostatakse äriplaan, mille realiseerimiseks maksab DÜT kuni poole aasta jooksul toetust, aitab taotleda stardikapitali ja tegevustoetusi. Eesmärgiks on luua projekti käigus vähemalt 10 sotsiaalset ettevõtet ning pakkuda tööd ja tegevust enam kui sajale inimesele.
Projektis «Teeme koos» osalemiseks peab inimene olema registreeritud töötuna, osalema DÜT poolt tellitud koolitusprogrammis (kulud kaetakse) ning soovima jätkata koguduste ja kohalike omavalitsuste koostöövõrgustikus. Teenused ja tooted, mis koolitusperioodil välja töötatakse, peavad vastama tegelikele vajadustele just selles kogukonnas, kus neid pakkuma hakatakse. Kümnete inimeste kaasamine sellesse tegevusse kõigis praostkondades eeldab tähelepanelikkust ja hoolivust ning toob kaasatud välja lootusetusest. Kasvab sotsiaalne sidusus, omavaheline usaldus ja turvatunne.

Märk valmisolekust
DÜT esimeste tegevusaastate tunnuslause on «Kirik keset küla». See märgib meie valmisolekut siirduda marginaalsusest avalikkusesse, võtta vastutust ning töötada tihedas partnerlusvõrgustikus üldise hüve ja inimeste elukvaliteedi nimel. Ajalooliselt on kirik mõistnud elukvaliteedi sisuna inimväärikust ning vabadust, väärtustatud suhteid ja selleks vajaliku toimetuleku tagatust.
Peame oluliseks ka haridust ja teaduspõhisust ning teeme seetõttu oluliselt koostööd EELK Usuteaduse Instituudi ja teiste teabeküllaste arendus- ja teadusasutustega. Diakoonia on multidistsiplinaarne, seetõttu pööratakse arendusjuhtide ettevalmistamises tähelepanu nii eetikale, juhtimisele kui majandus- ja finantsküsimustele.
Et diakoonia lähtub kirikust, siis peavad kandidaadid mõistma kiriku eesmärke, tegevuspõhimõtteid ja ülesehitust. Teoloogiline, majanduslik või juhtimisalane kogemus või haridus on kahtlemata oluliseks eeliseks konkurentsis teiste kandidaatidega.
Koostöös usuteaduse instituudiga on kahe viimase aasta jooksul korraldatud maakondades ümarlaudu, mis on loonud eeldused koostööks kohalike omavalitsustega. Järgmine selletaoline toimub 18. juunil Järva maavalitsuses.
Oodatud on koguduste töötegijad, vaimulikud ning omavalitsuste sotsiaal- ja arendustöötajad. Püüame rühmatöödes kindlaks määrata Järvamaale vajalikke ja seni raskesti kättesaadavaid teenuseid.
Loodetavasti on osalejate hulgas ka inimesi, kellest võivad kujuneda nii teenuste osutajad kui piirkondlikud arendusjuhid. Kohtumiseni Paides!

Avo Üprus
,
diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse juht

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)