Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Sinod valis praostiks Tanel Otsa

02.03.2007 | | Rubriik: Uudised

Hommiku-Harju sinodisaadikud kogunesid 19. veebruari kargel talvehommikul Jõelähtme kirikusse, et ühise jumalateenistusega alustada korralist kohtumist.

Edasi liiguti kohalikku rahvamajja koosolekut pidama. Algas kõik nagu ikka – tagasivaatega möödunud aastale. Liikmeannetajate arv oli vähenenud aasta jooksul 2318-lt 2258ni. Lõppenud aastal ristiti 97, leeritati 70, laulatati 15, maeti 185 inimest. Erinevaid jumalateenistusi ja talitusi peeti kokku 798 ja armulauale võeti 5121 inimest.

Seitsmes koguduses tegutseb pühapäevakool, viie kiriku juures peetakse piiblitunde, kuues koguduses tegutsevad erinevad ansamblid või muusikakollektiivid. Jüri kogudusel on valminud visioon maakasutusest, Jõelähtmes aga küpsemas Meele Valla idee.

Pärast kõigi koguduste esindajate sõnavõttu kinnitati ühiselt praosti aastaaruanne. Rahulikult möödusid ka järgmised päevakorrapunktid, kuni kätte jõudis aeg praosti valida. Peapiiskop Andres Põder rõhutas demokraatia olulisust ja pakkus sinodile välja kaks kandidaati – Jaanus Jalaka ning Tanel Otsa. Kohe täitus koosolekuruum pingetega, rahulik koosistumine muutus rahutuks ja sunnitud koosolemiseks, mõnele ehk põnevaks ärapanemiseks. Vastamisi seisid Jalakas ja Ots. Kas vana jätkab või saabub tema ots? Põnevust kui palju.

Tegemata eeltöö

Praost on ju ameti poolest kirikuvalitsuse käepikendus, seega peaks valitsusel olema selge ja ühene nägemus oma kandidaadist, eelnevalt peaks tehtud olema eeltöö, läbi räägitud võimalike kandidaatidega ning siis langetatud oma selge ja ühene otsus, kes sinodile esitatakse.

Raske uskuda, et võib olla nii võrdseid kandidaate, et ühte teisele eelistada ei suudeta, nagu juhtus Jalaka ja Otsa puhul. Kandidaate peaks olema üks, kellega sinod nõustub või mitte. Sellega langeks ära hulga pingeid, vastandumisi ja ootamatuid üllatusi, kui kõik probleemid oleks osapoolte vahel klaaritud enne sinodit.

Jõelähtmel aga selgus, et ühele kandidaadile oli teine eelnevalt lubanud oma toetust selles ametis, siis aga mingite «jõudude» pealekäimisel ümber mõelnud ning unustanud toetuse loobumisest teatada. Ja palju siis inimestele on vaja nende tasakaalust väljaviimiseks? Nii plahvatas see demokraatliku sütikuga dünamiit just sinodil ja suppi pidi sööma hakkama juba enne korralist lõunat.

Aktiviseerida kogudust

Praosti valimistel ei osalenud peapiiskop ja praost, ülejäänud 25 saadikut andis oma hääle ning tulemused jagunesid järgmiselt: Jalakale 12 ja Otsale 13 häält. Nii osutus uueks praostiks valituks Jüri koguduse õpetaja Tanel Ots.

Pärast lõunat Jõelähtme pastoraadis otsustati ka abipraost valida. Nüüd oli kandidaate õnneks üks – Illar Hallaste. Saadikutelt sai ta 23 poolt- ja 3 vastuhäält ning osutus valituks.

Peapiiskop kõneles oma ettekandes liturgiliste uuenduste vajadusest, et tuua selgelt esile meie kiriku kese jumalateenistuse ja altari näol, et aktiviseerida kogudust osalema liturgias. Ta rääkis ka arengukava tähtsusest tuleviku mahamärkimisel ja sihtide seadmisel. Arengukava teemaga jätkas ka Juhani Jaeger, kes rääkis sellest, mis tehtud ja mis teoksil. Pärast mõningaid kriitilisi ja kahtlevaid küsimusi peeti ühine lõpupalve, lauldi «Õnnista ja hoia» ning mindi vaikselt ja kiiresti laiali.

Margus Kirja

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)