Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Praost väisas Lihula kogudust

27.08.2008 | | Rubriik: Uudised

Lääne praost Tiit Salumäe visiteeris eelmisel nädalal Lihula kogudust. Kohapeal käis komisjon olukorraga tutvumas neljapäeval, 21. augustil.

Praost Tiit Salumäe vahendas Eesti Kirikule, et Lihula koguduse külastamine oli tavapärane visiit, sest teenistuslepingu kohaselt on praostil kohustus väisata vähemalt üht kogudust aastas. «Et Lihula viimane visitatsioon oli 1992. aastal, siis oli nüüd selleks taas sobiv aeg,» märkis praost.
Koostöö vallaga
Praost Salumäe peab oluliseks kohaliku kogukonna ja koguduse vahelisi suhteid, seetõttu püüab ta visitatsioonidel külastada ka vallavalitsust. Osaleti vallavalitsuse koosolekul, mis juhtus olema samal päeval. Kogudus on teinud vallaga koostööd mitmes valdkonnas, seejuures tuuakse kirikut esile väärt kontserdipaigana.
Kõrgelt hinnati vallas koguduse lastetööd, mida võiks nimetada Lihula koguduse visiitkaardiks. «Laste aktiivsus – 15 last osalemas lastetöös – on siin harukordne, kui arvestada, et liikmemaksu oli eelmisel aastal tasunud vaid 37 liiget,» tunnustab praost. Teisalt on selge, et Lihula koguduse maksumaksjate liikmete arv võiks olla tunduvalt suurem. Praost soovitas õpetajal ja koguduse liikmetel olla aktiivsem oma tegevuses, siis hakkab ka kogudus kasvama. «Räägi inimesega!» on ka koguduses oluline tegevus, ütles praost.
Enamik eelmisel visitatsioonil kirja pandud soovitusi on täidetud: sisse on viidud kaustad ja talitusteraamatud, remonditud on käärkamber ning kiriku ümbrust on korrastatud vastavalt toonastele ettekirjutustele. Ratastooliga on aga praegugi väga raske pääseda kirikusse, ehkki 16 aastat tagasi esitati vastav nõue.
Õpetaja jätkab
Vastakaid arvamusi on tekitanud Lihula koguduse õpetaja Kaido Saaki kohtulugu ja tingimisi mõistetud karistus. Kolm aastat tagasi avastasid politseinikud tema kodust relvaloata soetatud tulirelvi ja laskemoona, millest suurem osa konfiskeeriti. Lugu politsei huvist kirikuõpetaja vastu on tekitanud kohapeal ja laiemaltki eriarvamusi, paljude jaoks on ta julge pastor, kes kolm aastat tagasi problemaatilise ausamba õnnistas.
Augusti alguses mõisteti kollektsionäärist ja vanavarakaupmehest kirikuõpetaja loata relvade omamise eest tingimisi kolmeks aastaks ja neljaks kuuks vangi kolmeaastase katseajaga.
Praost Tiit Salumäe soovib, et Kaido Saak jätkaks kirikuõpetajana. «Õigusvastane oleks karistada ühe väärteo eest mitu korda,» toonitab Salumäe. Õpetaja lahkumist pole nõudnud ei võimud ega koguduse liikmed.
Samas koorub sellest loost põletav probleem, mis kirikus aastakümneid aktuaalne. «Kui kirikuõpetaja töötab ka väljaspool kogudust, on see meile alati probleem,» tõdeb praost, kuid möönab, et lisatöid on paljudel ja praktiliselt võimatu on seda ka keelata või takistada, sest väikese koguduse teenimine ei võimaldagi elamisväärset sissetulekut.
Ka ei ole seni olnud õpetajatel kohustust lisatöö tegemiseks luba küsida, vaid õpetaja aastaaruandest saab praost teada alluva tegelikust hõivatusest. Uued teenistuslepingud seda olukorda küll mõnevõrra muudavad. Paslikemaks lisatöödeks peab praost usuõpetuse või ajaloo tundide andmist koolides, kuid sedagi ei saa nõuda, sest vaimulike töö koolis sõltub kohalikest oludest ja võimalustest.
Milline saab olema lõplik hinnang Lihula kogudusele, alles selgub, sest visitatsioonist kokkuvõtete tegemine on pooleli.

3 kommentaari artiklile “Praost väisas Lihula kogudust”

 1. Ludvig Läänes ütleb:

  Kuidas ja missuguste vahenditega on ehitatud EELK Lihula koguduse pastoraat? Kas kogudus, praostkond või EELK on klaarinud võla Lihula kogudust 90ndatel teeninud pastori ees?

 2. Anonüümne ütleb:

  seal on vaja niisuguseid nagu Einar Laigna, kes oskavad hambad ristis raskekaliibrilisest kuulipildujast tulistada.

 3. Anonüümne ütleb:

  «Räägi inimesega!» on ka koguduses oluline tegevus, ütles praost.

  Tiit Salumäe ise paraku vaid mõnitab ja halvustab inimesi, kes soovivad temaga rääkida.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)