Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Õpetajate Konverentsi asemel Vaimulike Konverents

26.01.2005 | | Rubriik: Uudised

Eile ja täna on koos enam kui sada vaimulikku ja külalist Taagepere lossis, et arutleda teemal «Kirik ja teoloogia» ning tunda rõõmu ühiselt koosveedetud ajast.
Kui möödunud aastatel tuldi kokku Õpetajate Konverentsiks, siis tänavu kohtutakse esimest korda Vaimulike Konverentsi nime all. Uus nimi otsustati läinud aasta eelviimasel kirikukogul ning mõtteks oli, et konverentsi nimetuses peaks peegelduma tema sisu – kui tegu on peamiselt ikkagi vaimulike kokkusaamisega, kus arutatakse nii teoloogiat kui ka igapäeva kirikuelu, siis nimetus «Vaimulike Konverents» leiti olema kõige sobilikum.
Teadus Jumalast
«Kirik ja teoloogia» on selle aasta konverentsi peateema. Teemavalik lähtus kirikule nii omasest arusaamast, et kirik ja teoloogia on teineteisega lahutamatult seotud.
Enamgi veel, nad vajavad üksteist – kirik selleks, et tema kuulutus ja praktika võiksid olla piibellikult põhjendatud ning teoloogia vajab samuti kirikut, sest eks ole ju teoloogia teadus Jumalast. Teemavalikut ajendas ka eelolev suvine vaimulik laulupidu Tartus, mille üldmotoks on «Tarkuse allikale».
Õige tarkus algab pühakirjast olles seega teoloogiline tarkus, mida kirik kindlasti vajab nii enda tegevuseks kuid ka iseenese mõistmiseks.
Teoloogiline haridus
Peaettekandeid on kolm: «Kui kiriklik on teoloogia» dr Riho Altnurmelt, «Kui teoloogiline on kirik» dr Arne Hiobilt ning allakirjutanult «Kiriklikust teoloogiast ja teoloogilisest haridusest».
Need kolm ettekannet püüavad avada teemat erinevatest vaatepunktidest, millele lisandub teoloogilise hariduse teema. Milline peaks olema teoloogide ja vaimulike ettevalmistus, et töö, mida nad edaspidi teevad, võiks olla kantud kiriklikust teoloogiast ja teoloogia kiriklikust mõistmisest?
Samalt rajalt on ka kümmekond rühmatööd, mis üritavad siduda käsiteldava teema konkreetsete kirikuelu avalduste tervikusse, nt kuidas mõjutab kiriklik teoloogia meie kuulutust, milline on tema mõju liturgiale, hingehoiule jne.
Konverentsi kõrghetk
Ootuspäraselt võiks kõrgpunktiks olla paneeldiskusioon, mida juhib õpetaja Tauno Teder ja esimest korda intervjuu kahe peapiiskopiga, peapiiskop Jaan Kiiviti ning peapiiskop electus Andres Põderiga.
Saame kuulda mitte ainult peapiiskoppide seisukohti käsiteldava teema raames, vaid kindlasti palju laiemalt – kirikust, teenimisest, elust ja maailma asjadest. Samas võiks olla see mõistetav kui «teatepulga üleandmine» Vaimulike Konverentsi raames.
Lisaks arutab konverents oma uut kodukorda ning valib saadikud kirikukogusse. Vaimulike Konverents lõpeb piduliku õhtusöögiga, kus peetakse meeles sünnipäevalapsi ning kuulatakse lauakõnet emeriitõpetaja Laine Villenthalilt.
Ove Sander

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)