Slava Ukraine

Lehenumber 14. juuni 2006 Nr 27 Archives - Eesti Kirik

Eesti lugu kahekümnendal sajandil

August ja Elfriede Võsa 1930. aastatel pärast abiellumist.

Suvesoojuses Pilistvere surnuaial jalutades meenus mulle üks nimi: Võsa. Tagasihoidlik hallikaslilla hauatähis märgib roheluses nende puhkepaika. Kes ei tea, see kohta ei näe ega leiagi. Elupõimed hääbuvad ja kaovad. Ühe perekonna elu kaudu avaldub terve Eesti tõus ja loojang möödaläinud sajandil. August ja Elfriede Võsa 1930. aastatel pärast abiellumist. August Võsa oli pärit ...

Lahtivõetud orel täitis kirikurõdu

Vilesid jätkus nii pinkidele kui ka põrandapinnale.

Pilistvere kiriku oreli remondi esimene etapp sai läbi. Vilesid jätkus nii pinkidele kui ka põrandapinnale.Esimest korda lahti võetud orelil puhastati põhjalikult puu- ja tinaviled. Töö teostas Olev Kentsi orelitöökoda, sealt tuleb lähiajal ka hinnang ning tulevaste tööde plaan.Saksamaalt, Wilhelm Saueri orelikojast pärit pilli muretses Pilistvere Andrease kogudus endale 19. sajandi lõpus (erinevatel andmetel ...

Jumala ja inimese loomisplaan

Kunstnik Marje Ernits.

Plaani õigeusu kirikusse on vaatamiseks välja seatud kunstnik Marje Ernitsa 40 Piibli-ainelist pliiatsijoonistust. Kunstnik Marje Ernits. Kaks aastat väldanud töö on Ernitsa sõnul tema «maailmapildi kokku seadnud». Kunstnik peab end vaid jumaliku sõnumi vahendajaks. Isa Rafael rääkis Piibli sündmused kunstniku pähe ja südamesse; käsi oli vaid ...

Kohtumisterikas laulureis eestlaste juures

Image

Nõo püha Laurentsiuse kiriku meesansambel viibis 21. aprillist 2. maini Toronto Peetri koguduse kutsel Kanadas ning USAs kontserdireisil. Pärast kontserti Toronto Peetri kirikus. Mart Jaanson (vasakult), Margus Liiv, Bert-Ove Laasimer, Mati Koonukõrb, Kristjan Laasimer, Madis Kanarbik, Laurits Leedjärv, Ingmar Laasimer, Roman Toi, Epp Jaanson. Ees seisavad Mare Kanarbik ja Agnes Laasimer. Nõo kogudusel on «oma mees» kohapeal ...

Laatres kõlas kirja- ja murdekeelne laul

Valga praostkonna laulupäev toimus sel aastal Laatre Püha Laurentsiuse kirikus. Laulupäeva on igal kevadel peetud erinevas koguduses, erandlik oli vaid 2005. aasta, kui praostkonnasisest laulupäeva asendas Tartu vaimulik laulupidu. Kuid Tartu laulupäeva kaja oli kuulda ka 20. mail Laatre kirikus, nimelt olid ühendkooride laulud valitud just Tartu laulupäeva repertuaarist. Samal päeval oli Harglas ...

Kandideerida võib ka kodueesti vaimulik

Image

Seoses peapiiskop Udo Petersoo surmaga pidas Torontos istungit E.E.L.K. Konsistoorium. Istungist võtsid osa ka EELK kirikuvalitsuse liikmed peapiiskop Andres Põder ja kantsler Mati Maanas. 2. aprillil tehtud foto Toronto Vana-Andrese kirikus konsistooriumi koosseisust. Istuvad (vasakult): Lydia Aruvald, Udo Petersoo, Rein Puusepp. Seisavad: Thomas Vaga, Tõnu Orav, Egbert Runge ja Tõnis Nõmmik. Puuduvad Ingo-Tiit Jaagu ja Jaan Vilval. Peasekretär on ...

Kirikusse tulid ristitud lapsed

Pärnu Eliisabeti kirikusse kogunes 27. mail paarkümmend möödunud kalendriaastal ristitud last koos vanemate ja ristivanematega koguduses juba tavaks saanud ristitud laste päevale. Pidu algas jumalateenistusega kirikus, kus kõik osalejad said ühislaule saata erinevate muusikariistadega: tamburiinide ja kõristite, rütmipulkade ja kellukestega. Et see neil päris kenasti välja tuli, arutati üheskoos ...

Olen matkal ma

Laupäeval sai Järva praostkonna ja Laste ja Noorsootöö Ühenduse (LNÜ) koostööna teoks lastepäev Paides. Päeva motoks oli «Olen matkal ma». Vallimäele kogunes üle kahesaja lapse. Tulijaid oli Tallinnast ja Tartust, Iisakust, Lüganuselt, Haapsalust ja mujalt. Muidugi olid kohal Järva praostkonna koguduste lapsed. Päev algas hardushetkega. Lapsed jagunesid rühmadesse ja ...

Suhtekorraldusest kirikus

Esmaspäeval algas Tallinnas neljapäevane Euroopa Luterlike Vähemuskirikute Kommunikatsiooninõukogu (KALME) seminar. Kirikute avalikke suhteid käsitleval seminaril esinevad tunnustatud avalike suhete spetsialistid Aune Past ning Riina Vändre, kes jagavad isiklikke kogemusi tööst Oleviste baptistikoguduses. Soome kogemustest kõneleb kiriku infotöö juht Ingmar Lindqvist.  KALME eestseisuse liige ...

PRAOSTKONDADE UUDISED

Järva Järvamaa noorim luterlik kirik, Paide Püha Risti kirik peab viimased jumalteenistused kirikuhoones ja loovutab hoone eelseisvateks suvekuudeks remontijatele, sest hakatakse parandama kiriku lage. Restaureerijad firmast Wunibald Ehitus on huvitatud võimalikult algupärase krohvikihi ennistamisest. Sestap uuritakse olemasoleva ajaloolise krohvi koostist ja püütakse remont teha originaalilähedase ...

Valga aukodanik

Pühapäeval toimus Valga kirikus pidulik kontsert, mille lõpus linnapea kuulutas Valga linna aukodanikuks kirikuõpetaja Peep Audova. Valgas peetud kaksiklinna festival päädis pühapäeva õhtul Valga Jaani kirikus kontserdiga, kus linnapea Margus Lepik kuulutas aasta aukodanikuks õpetaja Peep Audova (fotol) ja andis talle üle Raemedali. Vabariigi aastapäeva puhul president Arnold Rüütli ...

Saksa kogudusel uus õpetaja

13. juunil Püha Vaimu kirikus toimunud jumalateenistustel seati ametisse Nõmme Saksa Lunastaja koguduse uus õpetaja Matthias Burghardt (fotol), kes hakkab saksakeelseid teenistusi pidama ka Tartus ja Viljandis. Siiani teenis Eesti saksakeelseid kogudusi diakon Clemens Krause, kes EELK teenistusest lahkub ja naaseb Saksamaale. Et säiliks eestlaslikkus 36aastane Saksamaalt pärit pastor Matthias Burghardt asus Eestisse elama ...

Unenäod, tuli ja vasar

Mare Palgi

Nüüd, kui suurte pühade aeg on möödas ning kirikuid ehivad sügiseni rohelised tekstiilid, kutsub Jeremija meid jätkuvalt ergas olema. Et me ei laseks kõigel omasoodu minna, vaid otsiksime väsimatult Jumala tahet oma elus. Nii nagu loodus on uppunud rohelusse, võime meie uppuda hetkelisse heaolutundesse, lastes vohada mugavuse umbrohul. Nõnda ütleb vägede Issand: Ärge kuulake nende prohvetite ...

Pingeline aeg kõrgkoolides

Kevad toob endaga ikka kaasa eksamipalavikku ja akadeemilisi võitlusi. Sellelgi aastal on paljud kõrgkoolid oma tegemistele joone alla tõmmanud, nende hulgas Usuteaduse Instituut ja Tartu Ülikooli usuteaduskond. 29. ja 30. mail kaitsti bakalaureusetöid Usuteaduse Instituudis. Kahe päeva jooksul astusid areenile kaheksa diplomandi, kellest kahe, Jaana-Maria Unga ning Sirje Essi tööd pälvisid kõrgeima ...

Kisendad, kodumaa!

Ükski võimei saasulgeda suud,karjeks avatud suudmeie maa,meie õiguse järele.Ka siis, kui meie hõimselga saab surisärgimanala õues,kuulete kisendust kõues,kanarbikus ja soos,sügissajus ja rajuhoosõiguse järele. Sinu käed nad aheldanud,kodumaa,peksnud narmaiks su piha.Aga su vabadusihamurda ei saavõõra piits ega kepp.Vaevakask ja maarjaleppnurmedel ...