18.juuni

/ autor: ek / rubriik: Päevateema ja palve / ilmunud:  /

   

Eestpalves on
Inglise kiriku Canterbury provintsi Ely piiskopkond ja piiskopid Anthony
Russell ning John Inge (Huntingdoni piiskop).

Palvetagem
ilmiktöötegijate kaasatuse ja nende töö viljade eest piiskopkonna elus.

Samuti on
eestpalves Rootsi kiriku Härnösandi piiskopkond ja piiskop Tony Guldbrandzén.
Palvetagem, et
meie lapsed ja noored õpiksid tundma Kristust ning saaksid Tema jüngriteks.
Eestpalveteemad
ja viited piiskopkondade veebilehtedele leiab internetist aadressil
http://www.pkala.net/porvoo/