Esileht » Uudis » Uudised »

Koguduste ja omavalitsuste koostööpäev Harjumaal

12.09.2012 | | Rubriik: Uudised

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) arendustoimkond korraldas koostöös EELK diakooniatalitusega Harjumaa päevaks nimetatud arutelu Harkujärve külas Püha Stefanose kirikus.

Avakõnega esinesid regionaalminister Siim Kiisler ja maavanem Ülle Rajasalu. Ettekanded pidasid Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse juhataja Kaupo Reede, linnade liidu tegevjuht Jüri Võigemast ja Avo Üprus. Töörühmi juhtisid Kaupo Reede ja Nelja Valla Kogu juhataja Deiw Rahumägi, muusikaliselt teenis kaasa Jõelähtme koguduse juhatuse esimees Mart Johanson. Päeval osales ligi poolsada inimest maakonna kogudustest ja omavalitsustest.
Valitsuse ja EKNi ühishuvide protokolli, mille 2002. aastal allkirjastasid peaminister Siim Kallas ja piiskop Einar Soone, kohaselt on kirikul oluline osa hoolekandetöö tegemisel. Protokolli järgi teevad asjaomased ministeeriumid või nende valitsemisalasse kuuluvad ametkonnad selles vallas konstruktiivset koostööd EKNiga.
EELK peapiiskopi, regionaalministri ja maavanemate nõupidamisel on protokollitud taotlus kaasata kirik ja kogudused maakonna ja valdade arengukavade koostamisse, juurutada koostöö huvides regulaarsed kokkusaamised ning aidata kaasa avalike teenuste delegeerimisel kogudustele ja selleks vajaliku võimekuse kujundamisel. Kuna seda ei ole piisavalt tehtud, otsivad EKN ja EELK võimalusi ühisprojektide algatamiseks.
Koguduste ja omavalitsuste huvide kooskõlastamine ja sidustamine edendab kohalikku elu. Kui kogudus ei ole suutnud end kurssi viia valla või linna strateegilise arengu suundade ja tähtaegadega, siis on raske kaasa rääkida.
Koguduse juhatusel soovitati jälgida, et linna või valla arengukava koostamise või muutmise käigus saaksid kajastatud ka koguduse vajadused ja võimalused. Et kogudused panustaksid enam praktilisse koostöösse avaliku sektori ja vabaühendustega. Edu saavutamise eeldus on hea partnerlus.
Avo Üprus sõnastas hea partnerluse neli teesi: koguduste esindajad on õigeaegselt kaasatud valla (linna) ja maakonna arengukava koostamisse; koguduste ja avaliku sektori ühishuvide protokoll või koostöölepe on sõlmitud; arengukavades kajastub kohalike koguduste osalemine ühiselt püstitatud eesmärkide saavutamisel, rahastamine on läbipaistev ning vastab vabaühenduste rahastamise korrastamise põhimõtetele, jagunedes projektide rahastamiseks, tegevustoetusteks ja delegeeritud teenuste eest tasumiseks.
Rühmatöödega selgitati välja Harjumaa peamised teenusevajadused, millele vastamiseks võiksid kogudused oma panuse anda. Esimesel kohal oli hingehoid, sellele järgnesid erinevad sotsiaal- ja kogukonnateenused.
Tänukirja said Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse korraldustoimkonna liikmed.
Avo Üprus

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)