Esileht » Uudis » Uudised »

Kirikute Nõukogu arutas kirikute ja koguduste seaduse muudatusi

21.01.2004 | | Rubriik: Uudised

Eesti Kirikute Nõukogu igakuine töökoosolek, mis toimus sedapuhku 15. jaanuaril Tallinnas Armeenia Apostliku Kiriku ruumides, otsustas toetada kirikute ja koguduste seaduse muudatuseelnõu.
Selle järgi saaksid usulised ühendused, näiteks taara- ja maausulised, kasutada oma nimekujus traditsioonist tulenevaid nimetusi.
Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au poolt ettevalmistatud eelnõu peamiseks ajendiks oli see, et Eesti taara- ja maausulised saaksid oma põhikirjade ümberregistreerimisel kasutada praegu seadusetekstis oleva termini «kogudus» asemel «koda» ja «koguduste liidu» asemel «maavalla koda».
Tulevikus saaksid ka teised usulised ühendused võtta oma üksikutele kogukondadele või liitudele nende traditsioonilisi omanimetusi. Seaduseelnõu võimaldab ka kloostrite olemasolu, mis ei kuulu konkreetsesse kirikusse.
Siseministeeriumi usuasjade osakond küsis kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta kooskõlastust Eesti Kirikute Nõukogult, kes otsustas eelnõu toetada. Lisaks tegid kirikute esindajad ettepaneku täiendada seadust punktiga, milles pikendataks usuliste ühenduste ümberregistreerimise tähtaega 1. jaanuarini 2005.
Uue kirikute ja koguduste seaduse senise redaktsiooni järgi peavad kõik Eesti usulised ühendused end ümber registreerima 1. juuliks 2004.
Tähtaja pikendamise ettepanek johtub sellest, et mitmel EKNi liikmeskirikul võib käimasoleva kirikusisese otsustusprotessi tõttu tekkida takistusi esitada oma uus põhikiri õigeaegselt.
Märtsis valitakse juhte
Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolek otsustas ka, et iga liikmeskirik esitab järgmisele töökoosolekule 19. veebruaril oma kandidaadid Eesti Kirikute Nõukogu presidendi ja asepresidentide valimisteks.
Seniste ametikandjate, presidendi piiskop Einar Soone ning asepresidendi Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu pastori Joosep Tammo volitused lõpevad selle aasta märtsis.
Eesti Kirikute Nõukogu põhikirja järgi valitakse president ja asepresidendid kolmeks aastaks. Piiskop Einar Soone on mitmel korral tagasivalituna juhtinud nõukogu tööd alates 1993. aastast.
Teeliste kirikud ka sel aastal avatud
2004. aastal käivitub juba kolmandat aastat Eesti Kirikute Nõukogu projekt «Teeliste kirikud». Sel aastal on EKN valinud projekti juhtima Nele Hendrikson. Projekti eesmärgiks on anda ankeetide põhjal koostatava brošüüri ja internetilehekülje kaudu ülevaade Eestimaa kirikutest, mis kas suvisel ajal või aasta läbi on avatud kõigile huvilistele. Brošüür ja kodulehekülg valmivad aprilliks.
Juba praegu saavad kogudused, kel interneti kasutamise võimalus, täita ankeeti oma kiriku kohta internetiaadressil http://www.raadio7.ee/teeliste/. Samuti jõuavad ankeedid kirjaga või e-posti teel kogudusteni EKNi liikmeskirikute keskuste kaudu.
Uuenenud koosseisus jätkab tööd EKNi religiooniõpetuse ümarlaud. Sel on esindatud liikmeskirikute koosseisu kuuluvad esindajad Kirikute Nõukogu liikmeskirikutest, religiooniõpetuse õpetajaid koolitatavatest õppeasutustest ning teistest religiooniõpetusega seotud institutsioonidest (siseministeeriumi usuasjade osakond, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, Usuõpetajate Liit). Ümarlaua uuendatavasse koosseisu on haridusminister Toivo Maimetsal palutud esitada ka haridus- ja teadusministeeriumi esindaja.
2002. aastal moodustatud religiooniõpetuse ümarlaua kaudu on aidatud kaasa religiooniõpetuse ainekava väljatöötamisele, õpetajakoolitusele ja õppematerjalide koostamisele ning väljaandmisele. Eesti Kirikute Nõukogu eesmärk on, et religiooniõpetus oleks riikliku õppekava põhiaine ühe kursusena kõikides kooliastmetes.
Järgmine religiooniõpetuse ümarlaud toimub 17. veebruaril kell 11 Pärnu maavalitsuse nõupidamiste ruumis.
EKNi töökoosolek kinnitas 2004. aasta eelarve, mille üldmaht on ca 5 miljonit krooni. Eelarves on olulisemal kohal liikmeskirikute toetused ning erinevad töövaldkonnad sotsioloogilistest uuringutest ja eetika töörühmast kuni kaplanaadi ja noortetööni.
Tauno Teder,
Eesti Kirikute Nõukogu meediaassistent

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)