Esileht » Uudis » Uudised »

Kirikute konverents hoidis pilgu laieneval Euroopal

21.01.2004 | | Rubriik: Uudised

Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) keskkomitee istungjärk toimus Genfis 13.–18. detsembrini 2003. Sellest võttis keskkomitee liikmena osa ka Kadri Metsma, EELK välissuhete sekretär.
Euroopa Kirikute Konverents on 125 Euroopa ortodokslikust, protestantlikust, anglikaani ja vana-katoliku kirikust koosnev oikumeeniline ühendus. Lisaks kuulub sellesse 40 assotsieerunud organisatsiooni. EKK asutati 1959. aastal, tööd koordineeritakse Genfis, Brüsselis ja Strasbourgis asuvatest kontoritest.
EKK tööd juhib 40liikmeline keskkomitee, kes koguneb istungjärguks kord aastas. EKK keskkomitee valib EKK assambleel täiskogu. Assamblee toimub tavaliselt iga kuue aasta tagant (1997 – Graz, 2003 – Trondheim).
Keskkomitee läkitas kirju
Seega oli seekordne keskkomitee istungjärk Genfis uue koosseisu esimene. Praeguses koosseisus on 26 juulis Trondheimis esimest korda keskkomitee liikmeks valitut (mis on seni suurim uute liikmete osalus keskkomitee ajaloo jooksul), 14 keskkomitee liiget jätkavad oma senist tegevust.
Istungjärk algas presiidiumi valimistega. Presiidiumisse kuulub 10 keskkomitee liiget, EKK presidendiks valiti pastor Jean-Arnold de Clermont (Prantsuse Protestantliku Liidu president).
Istungjärgul esitasid aruande senise töö kohta EKK peasekretär Keith Clements, komisjonid (Kirik ja ühiskond, Kirikutevaheline dialoog, Kirikud solidaarsuses, Kommunikatsioonikomisjon, Euroopa migratsiooni komisjon), anti ülevaade organisatsiooni majanduslikust olukorrast. Eraldi teemana oli päevakorras hinnangu andmine viimasele täiskogule Trondheimis.
Keskkomitee liikmetest moodustatud töögruppide ettepanekute alusel koostati soovitus, et paremini ja tulemuslikumalt ette valmistada ja läbi viia järgmine täiskogu.
Keskkomitee saatis rahvusvahelise migrantide päeva puhul 18. detsembril valitsustele ja kirikutele kirja, milles kutsutakse üles tagama migrantidele suuremaid õigusi. Samuti saadeti keskkomitee nimel 2004. aastaks Euroopa kirikutele kiri, milles käsitletakse Euroopa Liidu laienemist, Euroopa Parlamendi valimisi, jätkuvat diskussiooni Euroopa Liidu põhikirja üle ning otsust liitumisläbirääkimiste alguse kohta Türgiga.
Koostöö peab tugevnema
Keskkomitee liikmetest moodustatud 5 töögruppi koostasid EKK tegevuse suunamiseks järgnevatel aastatel suunised, mis edastatakse vastavatele komisjonidele. Töögruppide töö teemadeks olid: «EKK organisatsioonina ning EKK oikumeeniline roll», «Kirikutevaheline dialoog», «Kirik ja ühiskond», «Kirikutevaheline solidaarsus», «Liikmelisus ja finantsküsimused».
Siinkohal toon ära mõne soovituse: jätkata koostööd Charta Oecumenica (koostöö harta – toim.) põhimõtete elluviimisel; edendada teoloogilist koostööd ortodoksi ja reformatsioonist sündinud kirikute vahel ning EKK liikmeskirikute ja Euroopa Katoliku Piiskoppide Konverentsi vahel; jätkata ja tugevdada koostööd teoloogiliste õppeastutustega ning toetada oikumeenilisi õpinguid; pöörata senisest suuremat tähelepanu vähemuskirikute olukorrale; jätkata tööd Euroopa integratsiooni alal, eriti silmas pidades Euroopa Liidu peatset laienemist ning liituvate riikide kirikute olukorda.
Ühe viimase päevakorrapunktina kinnitati EKK komisjonide koosseis järgnevaks kuueks aastaks. Kirikutevahelise dialoogi komisjoni liikmeks valiti prof Alar Laats.
EKK keskkomitee järgmine istungjärk toimub selle aasta septembris.
Kadri Metsma

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)