Esileht » Uudis » Uudised »

Kirik keset küla kaupleb kõigi talentidega

25.05.2010 | | Rubriik: Uudised

Tallinna Peeteli kirikus peeti diakooniapäeva, mille peaeesmärgiks oli EELK vastloodud diakooniatalituse arengu­­stra­teegia tutvustamine ja arutelu.
Päeva esimeses pooles kuulati kaht heatasemelist päevakohast ettekannet – hiljuti oma teoloogiaalast doktoridissertatsiooni kaitsnud Ingmar Kurg kõneles oikumeenilistest väljakutsetest diakoonias ning prof dr Randar Tasmuth käsitles diakoonia alusväärtuste elluviimist Usuteaduse Instituudi ja EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse koostöös.
Kerstin Kask, kes koordineeris arendusprojekti «Algatusrühmast meeskonnaks» – see tõi Eesti eri piirkondades kokku nii kiriku diakoonia- kui kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonna spetsialistid võrgustikutöö paremaks arendamiseks – tutvustas projekti kokkuvõtet ning  ilmuvat koguduste diakooniatööd käsitlevat abimaterjali «Head praktikad», mis annab ülevaate EELK koguduste juures tehtavast.
Diakooniatalituse juht Avo Üprus tutvustas talituse arengustrateegiat aastateks 2010–2017. Ta tuletas meelde, et kirik, kes ei tunne oma sotsiaal­set vastutust, on justkui vangistatud, ning meenutas peapiiskop Andres Põderi mõtet, et diakoonia on väljaspool kirikut mõistena võõras ja kiriku sees alaväärtustatud. Idee kohaselt peaks diakooniatalitusest kujunema kiriku diakooniatöö kompetentsikeskus, mille kaudu saavad konkreetseteks tegevusteks juhendamist ja tuge nii kogudused kui nende juurde loodud diakooniaasutused. Seeläbi tahetakse enam kaasa rääkida sotsiaalteenuste turul ning tagada seal konkurentsivõime.
Päeva lõpetas rühmatööde osa, kus arutleti strateegia praktiliste rakendusvõimaluste ja probleemide üle.
Mari Paenurm  

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)