Esileht » Uudis » Uudised »

Kes toetab eestlasi välismaal?

15.02.2012 | | Rubriik: Uudised

Aasta tagasi pühitseti Peterburi Jaani kirik. Sinna planeeritud kontserttegevuse kõrval vajas teenimist ka kogudus. Esialgsed suurejoonelised plaanid kohapeal elavast ja teenivast pastorist jooksid kiiresti liiva. Viimaseid kuid käivad seal vaimulikud Eestist, et kaks korda kuus Jumala sõna kuulutada. Rahvuskaaslaste programmi, kust seni eraldati raha nn idaeestlaste vaimulikuks teenimiseks, ei kirjutatud selle aasta eelarvesse sentigi kirikute ja koguduste reale. Programmi nõukogusse seni kuulunud misjonikeskuse juhataja ja kirikus diasporaatööd korraldav Leevi Reinaru esitas avalduse tagasiastumiseks.
Teine rahastamise allikas pastori töö- ja elamiskuludeks võinuks kirikuinimeste arvates tulla Peterburi Jaani kirikut haldava Eesti Kontserdi eelarvest. Ka seal pole koguduse teenimist  ette nähtud. Lahenduse otsimiseks on kirikuvalitsus saatnud kirja haridus- ja teadusministrile Jaak Aaviksoole, küsides, kuidas olukorda lahendada. Rahvuskaaslaste teenimisel on kirik sattunud rahaliselt kolme ministeeriumi – haridus-, kultuuri- ja siseministeeriumi – mõjusfääri.
Rahvusringhäälingu uudisteportaali ilmus pühapäeval uudis sellest, et Peterburi Jaani kogudus on pöördunud kirjaga kultuuriminister Rein Langi poole palvega aidata kaasa probleemi lahendamisele ning leida võimalus Peterburis jumalateenistusi läbiviivate vaimulike viisa-, sõidu- ja lähetuskulude katmiseks rahvuskaaslaste programmi rakendamiseks eraldatud summadest.
Rahvuskaaslaste programmi tegevust korraldavad Eesti haridus- ja teadusministeerium, kultuuriministeerium, siseministeerium ja välisministeerium. Programmi üheks eesmärgiks on toetada kirikute ja kogudusehoonete korrastamist ning eestikeelsete kiriklike toimingute korraldamist.
Sirje Semm

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)