Esileht » Uudis » Uudised »

Head uudised usuteaduse instituudist

07.12.2011 | | Rubriik: Uudised

Ove Sander avaldas tänu kõigile, kes instituudi ümberkorraldustele on kaasa aidanud. Tiiu Pikkur

EELK XXVIII kirikukogu 6. istungjärgul 29. novembril kinnitati konsistooriumi 2012. aasta eelarve, arutleti kiriku arengukava üle, kuulati infot usuteaduse instituudi kohta.

Kirikukogu juhatas peapiiskop Andres Põder, abijuhatajad olid Ove Sander ja Urmas Arumäe.
Kõige rõõmustavama uudise edastaski usuteaduse instituudi rektor Randar Tas­muth. Nimelt oli vahetult enne kirikukogu istungjärku saabunud haridus- ja teadusministeeriumist teade, et EELK usuteaduse instituut alustab 1. jaanuarist 2012 tööd rakendusliku kõrgkoolina koos magistriõppega. Koolitusluba on antud kolmeks aastaks.
Rohkem praktikat
Rakenduskõrgkooli diplomiõppes õpitakse usuteadust ning senisest suurem rõhk on pandud praktikale. Magistriõppes on kaks kava: kristlik kultuurilugu ja usuteadus. Sealjuures viimase puhul on võimalik spetsialiseeruda religioonipedagoogika, usuteaduse ja diakoonia erialale.
Rektori sõnul soovitakse jaanuari lõpus uus vastuvõtt korraldada. Suvel vastuvõttu ei olnud. Tasmuth rõhutas, et kõik, kel siiani õpingud pooleli, saavad need lõpule viia.
Haridusassessor Ove Sander tõi välja rõhuasetused instituudi tulevikule mõeldes: usalduse taastamine meie oma kirikus, et koolis oleks õppijaid, õppejõude ja töötajaid, et areneks koostöö teiste kõrgkoolidega, et finantsiliselt hakkama saadaks.
Rahaline abi saabus instituudile just siis, kui häda kõige suurem oli. Kanada eestlanna Hilda Joasalu pärandas EELK-le märkimisväärse summa – 525 000 eurot. Pärandifondist eraldati 47 000 eurot usuteaduse instituudi reorganiseerimiseks rakenduslikuks kõrgkooliks, toetudes kirikukogu erakorralise 5. istungjärgu otsusele 23. augustist 2011. «Meil on oma kool, mis teenib oma kirikut, andkem siis talle see võimalus,» pöördus Sander kirikukogu poole.
Säästlikul teel
Tuleva aasta eelarvet tutvustades sõnas kantsler Urmas Viilma, et jätkatakse ikka endiselt säästlikult ja konservatiivselt. Eelarve – 627 346 eurot – tulud ja kulud on tasakaalus. Summa on 70 338 euro võrra suurem, kui oli planeeritud 2011. aasta eelarvesse.
Tuludest on suurimaks omatulud – 63,67%, mis on kogudustelt konsistooriumi eelarvesse laekuvad maksutulud, tulud kiriku varadelt ning tulu finantsinvesteeringutelt. Kirikukogu kinnitas EELK konsistooriumi 2012. aasta eelarve.
Et mõne aja pärast seisavad ees koguduste juhtorganite valimised, määrati nende toimumise ajad. Valimistsükkel algab 4. novembril 2012. aastal koguduste juhtorganite ja sinodisaadikute valimistega ja jõuab lõppstaadiumi 26. novembril 2013, kui ametisse astub uus EELK XXIX kirikukogu, kes valib assessorid, kantsleri ja kirikukohtu liikmed.
Kirikukogu võttis teadmiseks muudatused ja täiendused EELK arengukavasse 2008–2017 ja tuleb selle teema juurde tagasi kevadistungjärgul, kui hakatakse arutama arengukava tegevusplaani.
Tiiu Pikkur
See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)