Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

FBI konverents Tartus

29.10.2003 | | Rubriik: Esileht, Uudised

Ehkki lühendi FBI kuulmine-nägemine paneb isegi puhta südametunnistusega inimese ettevaatlikult ringi piiluma, tõi FBI konverents (Finnish-Baltic Initiave – FBI) 23.–26. oktoobrini Tartusse kokku hoopis religiooniõpetajate ettevalmistusega seotud inimesi Soomest, Lätist ja Eestist. Peakorraldajaks oli loomulikult väsimatu Pille Valk Tartu ülikooli usuteaduskonnast.
Õpetajate hea ettevalmistus on religiooniõpetuse sujuva arengu üks võtmeküsimus. Kindlasti on vaja sellealaseid kogemusi vahetada naabermaade spetsialistidega. Eriti oluline tundub asjaolu, et konverents, mille üldteemaks oli «Religiooniõpetuse õpetajate ettevalmistus – mudelid ja praktika» toimus ajal, mil Eestis nähakse religiooniõpetusega seonduvalt tüütult palju tonte. Selline kõrgetasemeline rahvusvaheline konverents on lahmivale kriitikale parimaks vastuseks.
Praktiline ja teoreetiline kõlapind
Esimene päev oli pühendatud teemasse ja konverentsipaika sisseelamisele. Toimusid tutvustavad ettekanded Tartu ülikooli usuteaduskonnast, Soome religiooniõpetajateks pürgivate tudengite spiritualiteedist ja Euroopa religiooniõpetuse mudelitest.
Järgmise päeva ennelõunal külastati koole. Vaadati hiljuti renoveeritud Hugo Treffneri Gümnaasiumi, kus mõnigi konverentsist osavõtja uuris võimalusi sinna tööle pääseda. Seejärel käidi Tartu Katoliku koolis. Õhtupoolikul arutleti koolides nähtut ja tutvustati religiooniõpetajate ettevalmistamise praktikat.
Laupäeva mahtusid laiema teoreetilise kõlapinnaga ettekanded. Mida ikkagi tähendab olla religiooniõpetaja postmodernistlikus ühiskonnas? Kuidas on olnud ja on religiooniõpetus seotud kirikuga? Mis on spiritualiteet? Missugused on religiooniõpetajate arengu toetuse peamised mehhanismid? Need olid peamised küsimused, millele ettekanded ja sõnavõtjad vastuseid otsisid.
Arvestada oma tausta
Küllap peab iga maa religiooniõpetus välja kasvama oma kultuuritaustast ja ajaloost. See lihtne tõdemus ei luba ühegi maa kogemusi automaatselt omaks võtta, küll aga lubab jääda avatud õppivale positsioonile. Konverentsi toimumine Eestis iseloomustabki hästi meie religiooniõpetajate ettevalmistuse süsteemi praegust seisu: on jõutud tasemele, kus on võimalik oma kogemust teistele maadele jagada, kuid samas iseloomustab seda õppimisvalmidus ja avatus uutele ideedele.
(Konverentsist võib lugeda ka interneti aadressil www.ortoweb.fi/tarto.htm ; vt ka Pille Valgu kommentaari 3. lk.)
Toomas Jürgenstein,
Hugo Treffneri Gümnaasiumi religiooniõpetaja

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)