Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Peapiiskop peab esmalt olema palvetaja

Hoolimata võimalikest struktuursetest muudatustest, hoolimata sellest, et kirikus on ka praegu rohkem kui üks piiskop ning nende arv võib ja peabki kasvama, hoolimata kirikuvalitsuse suurusest, on ikka üks kirikupea, kes on erinevate arusaamade ja vaidluste puhul otsustavaks instantsiks, andes lõpliku ja viimase vastuse eriarvamuste üleskerkimise puhul. Peapiiskopi valimisel sügisesel kirikukogul langetatakse otsus hoolimata kõikidest argumentidest subjektiivselt, inimliku ...

Kümme aastat kohtumisi

Käesoleval aastal toimus Evangeelse Luterliku Kiriku Põhja-Saksamaal (Põhjakirik) ja Balti luterlike kirikute vaimulike kohtumine 10.–14. veebruarini Tallinnas EELK usuteaduse instituudis. Sel korral oli teemaks «Te tunnete neid nende lauludest – reformatsioon ja muusika». Osalejaid oli ühtekokku 30, teemast tingituna kuulus nende hulka peale vaimulike ka kirikumuusikuid. Põhjakiriku poolt juhatasid kohtumist õp Christa D. Hunzinger ja õp dr Claudia Tietz, EELK poolt ...

Koguduse reisid viivad itta

Jõhvi Mihkli kogudus on korraldanud oma liikmetega sõite Eestis või selle lähiümbruses peaaegu 30 aastat. Selle aja jooksul on mitu korda läbi sõidetud kogu Eesti ning külastatud ka Petserit ja Põhja-Lätit. Suur rist Siberis 2005. a mais olin Kingissepas, õnnistasin Eesti Laskurkorpuses sõdinute ja langenute surnuaia ning nende hauad. Sõdurid maeti tol ajal ilmalikult, kuigi enamik neist oli leeris käinud ja praktiliselt kõik olid ristitud. Ja loomulikult ei olnud ...

Praostkondadest Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus

Professor Elmar Salumaa tundis oma elu viimastel aastakümnetel tõsist muret praostkondade pärast meie kirikus. Ta tajus selgelt, et eksisteeriv praostkondade süsteem ei tööta enam efektiivselt. Kuid kuna praostkonnad ei olnud tema jaoks peamine teema, siis mingeid konkreetseid ettepanekuid ta ei teinud ja tema mure läks koos temaga hauda. Kuid probleem ei ole kuhugi kadunud, vaid on pigem süvenenud.Enne Eesti kiriku iseseisvumist ...