Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Aruanne on oluline

11.04.2012 | | Rubriik: Uudised

Praost Tiit Salumäe (keskel) ütles tänusõnu Tooni ja Ants Leedjärvele ustava teenistuse eest. Sirje Semm

Lääne praostkonna sinodikoosolek peeti Piirsalu rahvamajas.

Piirsalu koguduse juhatuse esimees Maie Hinno oli sinodipäeva hommikul juba kell viis ärkvel ja hakkas lõunasöögiks kartuleid koorima. Kui Lääne praostkonna sinodisaadikud kella kümneks Piirsalu küla rahvamajja kogunesid, et alustada sinodit jumalateenistusega, oli kõik külaliste vastuvõtuks valmis. Koguduse hooldajaõpetaja Ants Leedjärve rinnas helkles uhke hõbedane teeneterist, Risti vallalt saadud kõrgeim tunnustus, mida jagati just 20. aastapäeva tähistanud valla sünnipäeval.

Suurürituste aasta
Tervitusi toonud Risti vallavanem Rein Kruusmaa kinkis ajaloolise pildi vaimulikest, üles võetud kiriku ees 1930. aastatel. «Oli see eelmine sinod Piirsalus?» küsiti naerdes.
Piirsalu kirik on 900-liikmelise valla ainus pühakoda. Piirsalu külas on elanikke paarsada, kuid lisaks rahvamajale on kirik ainus külas säilinud avalik hoone. Pole kooli, lasteaeda, poodi, sidekontorit, raamatukogu, apteeki. Põllumajandusühistu on suurim tööandja ja aidanud külal püsida.
Tugev on ka kogukonnatunne. Õpetaja Leedjärve sõnul toovad koguduse liikmed Jumala ette mitte isiklikud palved ja tänud, vaid paluvad kogukonda puudutavate asjade pärast. Ja iga jumalateenistuse lõpus lauldakse palvet Eestimaale Juhan Aaviku laulu «Hoia, Jumal, Eestit» sõnadega.
Praost Tiit Salumäe mainis, et peetakse selle koosseisu viimast sinodit, sest «alanud aasta märksõnaks kogudustes on valimiste ettevalmistamine». Aruanne ei ole tüütu kohustus, vaid teenistuslik paber, nentis praost ja tänas kaasvõitlejaid sisukamaks muutunud aruannete eest.
Eelmist aastat saab pidada evangelisatsiooni aastaks tänu missiole «Laul ja vabadus». Praostkonna aktiivsem töövaldkond on muusika, mis jõuliselt väljendus koraalimaratonis. Muusikajuht Lia Salumäe nentis kahetsevalt, et viis praostkonda jäid sellest suurejoonelisest üldkiriklikust ettevõtmisest eemale.

Helded annetajad
Praostkonnas on tajutav ühtehoidmine, regulaarsed konverentsid, koolitused, ühised üritused. Koguduseliikmed on aktiivsed kogukonna tasemel. Varblas toimunud praostlik visitatsioon oli positiivse tulemiga, koguduseelu on edasi läinud.
Praost viitas veelgi tõhusamale sidususele: et kogudus oleks kaasatud ja informeeritud, pidada rohkem juhatuse koosolekuid, kaasata inimesi jumalateenistuste läbiviimisele. «Protokollide ülesehitus ja otsuste sõnastus on muutunud aastate lõikes paremaks.»
Iga aastaga on kasvanud keskmine liikmeannetus: kui 2005. a oli see 15 eurot, siis 2011. a ligi 31 eurot.
Töövaldkondadest kõnelesid Lia Salumäe (muusika), Heikki Mutso (skautlus), Tiina Võsu (koolitus), Lembit Tammsalu (lastetöö), Kari Tynkkynen (noortetöö), Leevi Reinaru (misjonitöö).
Peapiiskop Andres Põder avaldas tänu, sest Lääne praostkonnas kulgevad nii argised kui ka pidupäevased tegemised hästi.
Aruandeaastal ordineeriti diakoniks Peeter Krall (Nõva kogudus). Sakslanna õpetaja Katharina Ufholz määrati Haapsalu koguduse abiõpetajaks selle aasta 14. oktoobrini. Sinod valis emerituuri siirduva Ants Leedjärve asemel praostkonna nõukogusse Lembit Tammsalu.
Sirje Semm

Lääne praostkond 2011
16 kogudust
1759 annetajaliiget
1372 jumalateenistust
78 ristitut 
Kirikute ehitamise aasta: Haapsalu Jaani, Ridala, Mihkli, Noarootsi-Osmussaare, Hanila, Vormsi
Head suhted sõpruspraostkonnaga Schmalkaldenis

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)