Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Alustati tööd Eesti oikumeenilise kogumikuga

09.11.2007 | | Rubriik: Uudised

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) toetusel koostab Tartu ülikooli usuteaduskonna Eesti kiriku- ja religiooniloo töögrupp koguteost «Eesti oikumeenia lugu», mis ilmub 2009. aastal EKNi 20. aastapäevaks. 30. oktoobril peeti ülikooli nõukogu saalis autorite ja kolleegiumi liikmete osalusel konverentsi «Eesti oikumeenia lugu I», mille raames kaardistati oikumeenia ajaloo uurimise hetkeseis Eestis ning arutleti seniste uurimiskontseptsioonide üle. See oli esimene kolmest koguteose koostamisprotsessi käigus toimuvast oikumeeniateemalisest konverentsist.
TÜ usuteaduskonna dekaani prof Riho Altnurme sõnul peaks valmiv koguteos andma ülevaate Eesti kristlaste oikumeenilistest kontaktidest ja koostööst 20. sajandil. Samas on sellel ka rahvusvaheline mõõde. «Eesti on rahvusvahelises võrdluses näide heast koostööst erinevate kristlike kirikute vahel, mis on leidnud endale organiseeritud kuju 1989. aastal loodud Eesti Kirikute Nõukogu näol,» ütles Altnurme.
Teose kokkupanekul osaleb ka Moskva ja kogu Venemaa patriarh Aleksius II, esitades oma kujutluse oikumeenilistest liikumistest Eestis.
Raamatu koostavad peamiselt TÜ usuteaduskonna kirikuloo õppetooli õppejõud ja doktorandid, aga ka teised kirikuloo uurijad mujalt Eestist. Teoses käsitletakse kolme perioodi: 20. sajandi algusest II maailmasõjani, sõjajärgsest perioodist aastani 1989 ning edasi tänapäevani.
«Koguteos on suunatud kogu ühiskonnale, et näidata, kuidas kristlikud põhimõtted on loonud pinnase laiapõhjaliseks koostööks Eesti ühiskonna heaks,» märkis kogumiku peatoimetaja Riho Altnurme.
EKN toetab uurimisprojekti ning kogumiku valmimist vastavalt 2005. aastal Tartu ülikooliga sõlmitud ühishuvide protokollile.
Merje Mänd

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)