Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Ainult üks küsimus

18.06.2008 | | Rubriik: Uudised

Juuni algul kehtestati konsistooriumi määrus EELK koguduse vallasasja deponeerimise korra kinnitamise kohta. Miks on vaja vallasasja deponeerida ja milliseid kirikuvarasid see täpsemalt puudutab?
Tiit Salumäe, assessor:

Teatavasti on kogudused väga erineva suuruse ja suutlikkusega mälestisi hoida. On kogudusi, kellel puuduvad korralikud kõrvalruumid. Sellest tingituna on vajadus anda mõningad mälestised hoiule muuseumi. EELK kirikuseadustiku § 280 (2) sätestab, et konsistoorium peab kehtestama kunstilise või ajaloolise väärtusega vallasasja teise isiku kasutusse andmise korra. Aeg-ajalt pöördutakse koguduste poole ka sooviga lühiajaliste näituste korraldamiseks eksponaate laenutada. Soovime, et kiriku kunstivara saaks hästi hoitud ega satuks võõrasse omandisse. Deponeerimine, millest räägib selles mõttes ka muinsuskaitse seadustik, peab tagama koguduse vara säilimise võimalikult turvaliselt.
Antud kord puudutab vallasvara. Kitsendus on tehtud kirikuseadustikus sakramendi seadmiseks kasutatava asja kohta, selle andmise teise isiku kätte peab otsustama konsistoorium.
Taoline kord ongi sündinud praktilisest vajadusest. Ühes kirikus olid ajahamba poolt kahjustatud altari- ja kantslikatted (paramendid). Kogudusel puudus niihästi hoiukoht kui otsene soov neid restaureerida, sest uued katted olid olemas. Nii saadi kokkuleppele kohaliku muuseumiga, kes oli valmis tegema ka esmased restaureerimistoimingud.
Sarnaseid olukordi on mitmes koguduses ja me ei soovi, et kiriku omand satuks hoiule ilma vastavaid dokumente vormistamata. Praegu puudub meil üksikasjalik süstemaatiline ülevaade, kui palju on meie kirikutes museaalse väärtusega esemeid. Nende arv võib ulatuda tuhandetesse. Kogudused on olnud üldjuhul head mälestiste hoidjad ning teinud suuri kulutusi ajalooliste hoonete ja inventari hoidmiseks.

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)