Esileht » Uudis » Uudised »

Nõukogu hääletas ühinemise poolt

03.04.2013 | | Rubriik: Uudised

Usuteaduse instituudi nõukogu koosolekul kiideti heaks instituudi ja Eesti Metodisti Kiriku teoloogilise seminari ühinemine.

Rektor Ove Sander tegi ülevaate ühinemisprotsessi sõlmpunktidest ja hetkeseisust. Kahepoolsed kohtumised ja läbirääkimised on käimas. EELK kinnituse kahe kristliku kõrgkooli ühinemisele annab konsistoorium. Metodisti kiriku poolt otsustab ühinemise juunikuus toimuv aastakonverents. Ühinemisperioodiks on üks aasta lepingu allkirjastamisest. Instituudi nõukogu kinnitas ühinemislepingu eelnõu.
Möödunud aasta septembris sõlmis instituut ühinemislepingu Tartu teoloogia akadeemiaga. Nõukogu koosolekul oli esimesel lugemisel teoloogia akadeemia põhimäärus.
Nõukogu kinnitas instituudi akadeemilistele ametikohtadele valimise eeskirja. Rektor rõhutas seejuures, et kui varem oli ametitesse kandideerijate hindamine keeruline, siis nüüd on see paindlikum. Instituut on välja kuulutanud konkursi akadeemiliste ametikohtade täitmiseks alates 1. juulist 2013.
Nõukogu on instituudi kõrgeim kollegiaalne kogu, mille korralised koosolekud kutsub kokku rektor kaks korda aastas. Nõukokku kuuluvad peapiiskop, haridusala assessor, instituudi rektor, prorektorid, akadeemiliste üksuste juhatajad ning Tartu teoloogia akadeemia juhataja, üliõpilaste ja õppejõudude esindajad ja kaks konsistooriumi nimetatud esindajat. Instituudi nõukogu järgmine koosolek on 21. mail.
Tiiu Pikkur

See käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda.
(1Jh 4:21)