Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Wittenbergist Tallinna

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Märksõnad:  / Number:  /

Reformatsioon vallandas liikumised, mille mõju kestab ja mille algust tähistatakse nii enne kui ka pärast aastat 2017.

Saksamaal keskendutakse Lutheri kümmeaastaku (2007–2017) igal aastal erinevatele teemadele ja nõnda ei piirdu ka Eestis meie ühised tegevused ühe aastaga. Käesoleval aastal täitub ka 70 aastat Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi töös, millel on jätkuv tähendus teoloogilise järjepidevuse kandjana ning usulise identiteedi loome elavana hoidjana Eestis.
Seepärast tähistame instituudi sünnipäeva Eesti rahvusraamatukogus just reformatsioonikongressiga «Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid». Kahepäevane kongress toimub 25.–26. oktoobril 2016 ning on ajastatud reformatsiooni viiesajanda aastapäeva eelsele aastale just pisut enne 31. oktoobrit.
Kavandatava kongressi eesmärki saab näha kolmeosalisena, selle sihiks on käsitleda usupuhastuse vaimsust ja keskseid arusaamu üldiselt, avada reformatsiooni mõju Eesti kontekstis läbi sajandite ning otsida ühiselt leitavatele ideedele rakenduspunkte ja väljundeid praeguses olustikus.
Reformatsioon 16. sajandil oli pöördeliste sündmuste ajajärk Euroopas. Nüüd, 500 aasta möödudes, on meil vajadus sõnastada täpsemalt oma usuline identiteet ja vaimne paradigma, et kristlik usk kiriku kuulutust formuleeriva ja elu suunava jõuna leiaks selgema väljundi oma maa ja rahva vaimsuse teenistuses.
Reformatsiooni impulsid on avaldanud mõju kirikule, inimesepildile, tema usulisusele ja vaimsusele ning see kõik on kujundanud ühiskondlikku elu ja arengut. Kahel päeval võtavad sõna erinevate valdkondade esindajad, kes arutlevad kriitiliselt selle üle, kuidas reformatsiooni pärand võiks olla inspiratsiooni allikaks Eestis.
Programmi täpsem teave, info registreerimise kohta ja muud vajalikud üksikasjad selguvad järgmistel kuudel. Reformatsioonikongressi kontseptsiooni ja kavandamise algatusgrupi liikmed on Anne Burghardt, Thomas-Andreas Põder ja Randar Tasmuth. Kongressiga seostub otseselt kahe aasta jooksul toimuv täienduskoolitus ning mõlemad ettevõtmised on heaks abiks reformatsiooni andide avamisele ja kasutamisele praostkondade ja koguduste elus. Ootame kaasalöömist ning soovime, et protsess kannaks head vilja kirikus ja ühiskonnas.
Täpsem kava 7. lk.
Algatusgrupi nimel
Randar Tasmuth