Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Välis-Eesti arhiive uurimas

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Praost Thomas Vaga Lakewoodi Eesti Arhiivis, kuhu on talletatud suur osa pagulaseestlaste pärandist Uues Maailmas.  Sirje SemmEELK Välis-Eesti piiskopkonna arhiiv Torontos talletab eestlastest pagulaste lugu nende uuel kodumaal.
Tartu ülikooli usuteaduskonna kureeritava ning rahvuskaaslaste programmi raames rahastatava projekti laiemaks eesmärgiks on kirjeldada ja uurida Põhja-Ameerikas asuvate eesti koguduste arhiive.
EELK huviks on saada ülevaade, milliseid, millise väärtusega ja kui palju arhivaale Välis-Eesti piiskopkonna arhiivid sisaldavad ning milline on nende füüsiline seisukord.
Lisaks luterlikele kogudustele kuuluvad huvisfääri ka Välis-Eesti õigeusu- ja vabakogudused. Uurimisgruppi kuuluvad kirikuloo uurimisega tegelev Riho Altnurme, Toivo Pilli, Priit Rohtmets, Janis Tobreluts ja Andrei Sõtšov. Uurijad ei viibi välismaal samal ajal, samuti ei kattu nende tööülesanded.
11. jaanuarist 4. veebruarini Torontos viibiv konsistooriumi arhivaar Janis Tobreluts selgitab Eesti Kirikule, et tema ülesandeks on arhiiviaines kirjeldada: «Seejärel saavad kirikuloolased ja teisedki asjahuvilised ülevaate pagulaskoguduste arhiivides leiduvast.»
Ta selgitab, et esimese töönädala jooksul on ta tegelnud Toronto Peetri kirikus nüüdse Välis-Eesti piiskopkonna konsistooriumi arhiiviga. Kirjeldamist ootavad Kanada praostkonna, Toronto Peetri ja mitme Kanadas asunud ning praeguseks suletud EELK koguduse arhiivid, näiteks Sudbury, Thunder Bay, Toronto Jakobi ja Kolmainu. Lisaks vajavad kirjeldamist koguduste juures asuvad vaimulike isiklikud arhiivid.
«Mulle on jäänud mulje, et pagulaspere on oma materjale hoolega alles ja korras hoidnud. Arhiividesse on ladestunud nende lugu uuel elukohamaal,» jagab ta vaatluse tulemusi.
Sügava mulje jättis arhivaarile hiljaaegu tegevuse lõpetanud Thunder Bay koguduse kirikuraamat aastatest 1951–2009, kus korralikult kirjas kõik seda kogudust teeninud vaimulikud, koguduses ristitud, konfirmeeritud, laulatatud, maetud, armulauale võetud ja lõpuks ka korrektne kogudusekroonika.
Janis Tobrelutsu sõnul on ta huvitatud projektis osalemisest: «Materjalide korrashoidmine on minu hinnangul kiriku ja kogukonna ülesanne. Arhiivid on kiriku vara ja koondavad endas ühte keskset osa siinse kogukonna elust, täites selle mälu funktsiooni. Käesoleval juhul on oma õla alla pannud Eesti riik, kes rahvuskaaslaste programmi toetab, ja Tartu ülikooli usuteaduskond, kes projekti juhib.»
Liina Raudvassar