Vabadusest religioone õppida

/ autor: Toomas Jürgenstein / rubriik: Kolumn / ilmunud:  /

Möödunud nädala keskel kuulsin juhuslikult, et minu õpilased olid hakanud koguma toetust religiooniõpetuse kohustuslikkuse säilitamiseks Hugo Treffneri gümnaasiumi humanitaarharus. Jätan tänases loos kõrvale aine kohustuslikkusega seotud õiguslikud küsimused ja keskendun õpilaste üllatavale soovile vähendada oma valikuvabadust ja muuta üks tund neile kohustuslikuks.
Aastat viis-kuus tagasi kohtasin Inglismaal religiooniõpetaja ametiks valmistuvat noormeest, kes oli oma õpingute ajal kristliku usu vahetanud islami vastu. Sattusime tema otsusest rääkima ning ta ütles, et usuvahetuse üheks ajendiks oli soov õpetada koolis, kus ta saaks 90% oma energiast pühendada oma ainele ja 10% distsipliini hoidmisele klassis, mitte vastupidi. Islamimaailmas õpetajatööd tehes oleks ta õpilaste distsipliini ja arvamusvabadusega seotud probleemidest vaba. Tal oleks kindel tund, kus kõik õpilased peaksid teda kuulama.
Usun, et mõistsin teda üsna hästi. Olen sageli kooliõpetaja ametis nautinud õpilaste arvamuste mitmekesisust, kuid tean ka juhtumeid, kus arvamusvabadust kasutatakse eesmärgiga kellelegi haiget teha. Lisaks võib piiratud intellektuaalselt baasilt lähtuv arvamusvabadus koolitunnis üsna kergesti üle minna distsiplineerimatuseks või siis eksperimenteerimiseks õpetaja enesevalitsemise piiridega. Küllap oligi võimetus kirjeldatud situatsiooni juhtida ja analüüsida noore religiooniõpetaja usuvahetuse üks põhjuseid. Tegelikkuses on arvamuste paljususel põhinev dialoog õppemeetoditena väga väärtuslik, kuid nende omandamiseks ei jätku kõigil piisavalt püsivust. Kindlasti aga on vaja kindlat aega ja kohta, millal arvamusi esitada ja analüüsida saab.
On paradoksaalne, et oma mõtete arendamiseks ja väljendamiseks on vaja teatud stabiilseid struktuure. Humanitaarhariduse hulka kuuluvada ka religioonialased teadmised ja küllap minu õpilased tunnetasid, et valikainena pole võimalik seal esinevaid teemasid piisavalt sügavalt ega süsteemselt käsitleda. Alles tunniplaanis seisev kindel tund loob aluse vabaduseks religioonidega sügavamalt tegeleda.
Mulle tundub, et heas koolis peavad olema vabadused ja kohustused tasakaalus. Mul on hea meel, et paljud minu õpilased seda minuga ühtmoodi mõistnud on.

Toomas Jürgenstein