Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tunnustus koguduse sõbrale

/ Autor: / Rubriik: Portreelood, Uudised / Number:  /

Antero Honkkila sai esimese Tallinna Püha Vaimu koguduse teeneteristi.
17.–19. oktoobrini toimusid Soomes Ylöjärvil kohaliku koguduse ja Tallinna Püha Vaimu koguduse vahelised sõpruspäevad, mis tipnesid Tallinna Püha Vaimu koguduse 1. teeneteristi üleandmisega Ylöjärvi koguduse ülemõpetajale praost Onni Antero Honkkilale.
Pidulikul jumalateenistusel Ylöjärvi kirikus jutlustas peapiiskop Jaan Kiivit, kaasa teenisid noortepastor Jyrki Koivisto, praost Gustav Piir ja koguduste kammerkoorid. Antero Honkkila istus seekord kirikuliste poolel.
Kolm aastakümmet

«Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu mina teid olen armastanud; et teiegi üksteist armastaksite! Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis!,» (Jh 13:34–35) oli jutluse sõnum.
Ylöjärvi koguduse poolset armastust on Püha Vaimu kogudus tundnud ligi kolmkümmend aastat. Alguse sai see juba 1974. aastal, kui kohtusid kaks kirikuõpetajat – Antero Honkkila ja Jaan Kiivit.
Kahe kirikuõpetaja isiklikest sõprussuhetest kasvas välja tugev ja kindlalt püsiv sõprus kahe, Ylöjärvi ja Püha Vaimu, koguduse vahel. Nende aastakümnete sisse mahub tohutu hingeline ja materiaalne abi, mida sõnadesse panna on väga raske.
Pärast jumalateenistust kogunesid kirikulised kogudusemajja, kus Ylöjärvi noored esinesid südamliku tervituslauluga. Seejärel meenutas Jaan Kiivit Eesti kiriku ajalugu esimesest iseseisvusajast tänapäevani. Püha Vaimu koguduse tänapäevast ja edasistest plaanidest rääkis koguduse juhatuse aseesimees Tiit Metusala.
Tunnustus sai nähtavaks

Siis jõudiski kätte kauaoodatud hetk – Tiit Metusala luges ette Püha Vaimu koguduse 1. teeneteristi tunnistuse teksti ja peapiiskop Jaan Kiivit pani Antero Honkkilale kaela teeneteristi.
Tänukõnes rõhutas Honkkila, et ta on aastakümnete jooksul kogenud, kuidas armastus ja sõprus väga erineval viisil nähtavaks muutub ja kuidas tema kogudus on sõprussuhteis kogenud ühtekuuluvustunnet. «Kõik väärtuslik ja kaunis, mida oleme teistelt saanud, on välja kasvanud ühtekuuluvusest, mille allikaks on Jumala armastus,» ütles ta oma kõnes.
Teeneteristi kujundas kunstnik Priit Herodes ja selle lasi valmistada ja kinkis Püha Vaimu kogudusele Tele2 nõukogu esimees Toomas Peek. Esialgu jäävad uut omanikku ootama veel neli teeneteristi.
Juba novembris ootab Püha Vaimu kogudus Ylöjärvi koguduse esindajaid vastukülaskäigule Tallinna.
Antero Honkkila teened

* Ta on toetanud pühapäevakooli nii õppematerjalide ja -vahendite kui ka mänguasjadega.
* Taasiseseisvumise algusaastail organiseeris ta kogudusele toidu- ja riideabi, viimane jätkub kohati tänaseni.
* Finantseeris koos Ylöjärvi kogudusega Püha Vaimu koguduse liikmete õpinguid Soomes.
* Algatas ja finantseeris Püha Vaimu kogudusemaja ehitust.
* On korraldanud ja toetanud koguduseliikmete vahelisi vastastikuseid külaskäike.
* Algatanud ja toetanud igakülgselt noorte piibli- ja leerilaagreid Ailamäel. Olnud toeks Looritsa perele.
* Organiseerinud ylöjärvelastega talgutöid nii Püha Vaimu kirikus, kogudusemajas kui ka Ailamäel.
* Tänu temale on Püha Vaimu kogudus saanud pidevalt finantsabi Ylöjärvi koguduselt.
*Arendanud üle-eestiliselt kiriku ja koguduste vahelist koostööd, samuti Soome-Marylandi-Eesti sõprussidemeid.
Margit Hein