Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tule ja vaata!

/ Autor: / Rubriik: Jutlus / Number:  /

Järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse. Ja ta leidis Filippuse ja ütles talle: «Järgne mulle!» Filippus oli pärit Andrease ja Peetruse kodukülast Betsaidast. Filippus leidis Naatanaeli ja ütles talle: «Me oleme leidnud tema, kellest on kirjutanud Mooses Seaduses ja Prohvetid: Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist.» Ja Naatanael ütles talle: «Mis võib küll Naatsaretist head tulla?» Filippus ütles talle: «Tule ja vaata!» Jee­sus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta: «Ennäe, tõeline iisraeli mees, kelles ei ole valet.» Naatanael küsis temalt: «Kust sa mind tunned?» Jeesus vastas ja ütles talle: «Ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hüüdis.» Naatanael ütles talle: «Rabi, sina oled Jumala Poeg, sina oled Iisraeli kuningas!» Jeesus vastas talle: «Kas sa usud vaid seepärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all? Sa saad näha suuremaid asju kui need.» Ja Jeesus ütles talle: «Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat üles ja alla Inimese Poja juurde.»
Jh 1:43–51

Kuuldud loos esitletakse kahte Jeesuse jüngrit: Filippust ja Naatanaeli. Esimene neist oli praktik, teine aga skeptik. Filippus ütles oma sõbrale Naatanaelile: «Me oleme leidnud tema, kellest on kirjutanud Mooses Seaduses ja Prohvetid: Jeesuse, Joosepi poja Naatsaretist.»
Naatanael oli oma loomult otsija ja kahtleja. Ta istus sageli viigipuu varjus ning mõtiskles maailma elu üle. Ta kahtles nii Filippuse sõnades kui ka Jeesuses, kellest tema sõber nii õhinaga kõneles. «Mis võib küll Naatsaretist head tulla?» küsis Naatanael. Ta oli skeptik, kes hakkas uskuma alles seejärel, kui oli Jeesusega isiklikult kohtunud.
Naatanaeli-sarnaseid skeptikuid, otsijaid ja kahtlejaid on kirikuski. On neid, kes küsivad, mida head võib kirikust saada, mida head on tulnud kahe tuhande aasta pikkusest Jumala sõna kuulutamisest. Naatanaeli kahtlevale küsimusele vastas Filippus aga konkreetselt: «Tule ja vaata!»
Ja mida Naatanael nägi? Ta kohtus Jeesusega, kes üllatas teda oma teadmistega ning kelle elu ja ristisurm avasid taevad. Kristus avas otsijate ning kahtlustes vaevlejate silmad, kõrvad ja südame kogema taevalikke asju. Ta tõi vabaduse valida elu koos temaga, mis on õnnistatud siin maa peal. Ta on tõotanud kinkida meile igavese elu taevas, kui jääme talle ustavaks.
Paljud kahtlevad tänapäevalgi, küsides, kas kirikust saab midagi head tulla või mis kasu saadakse, kui käiakse kirikus või liitutakse kogudusega. Mitmed pelgavad kirikusse sisse astuda, tulla Jumala laste osadusse, kus võiks oma küsimustele vastuseid leida, kus näha Jumala suuri tegusid, osa saada ja kogeda rohkem kui oma viigipuu all, s.t koduringis rahulikku elu veetes.
Tule ja vaata, kutsuvad tänapäevalgi kogudused, õpetajad, ilmiktöötegijad ning vabatahtlikud, iga väike ja suur koguduseliige oma elu, eeskuju, sõnade ja tegudega. Läbi paari aastatuhande on Kristus hea sõnumi kuulutamisel kasutanud väga palju erinevaid inimesi, kes Jumala sõnumitoojatena on teisi Jumala juurde juhatanud ning Jumala tahte järgi elama kutsunud. Jumal on eelnevalt ise praeguseid kutsujaid otsinud, näinud ja leidnud. Jumal on neid oma armastusega puudutanud, on nad üles tõstnud patu ja pimeduse vallast ning nende kätte usaldanud lunastusloo jagamise. Nendel, kes on enese kohal avatud taevast kogenud, pole võimalik seda peita, sest oma igapäevaeluga annavad nad tunnistust Kristusega kogetust ning juhatavad teisigi Kristuse poole, tema armastuse rüppe.
Kristuse kutse tulla tema juurde ja leida elumuredele ja kannatustele, oma ihule, hingele ja vaimule kosutust on jõuline. Aegade jooksul on Kristuse kutse pannud inimesi jätma oma kodu, töö ja kogu senise elu sinnapaika ning minema Jeesusega kaasa. Paljudele on Jeesuse järgimine toonud aga kannatusi ja tagakiusu, nendest ei pääsenud ilmselt ka mõtisklev Naatanael, kes pärimuse järgi oli hiljem misjonitööl Indias. Tänapäevalgi ei luba Kristus oma järgijatele kerget ning muretut elu. Siiski tõotab ta anda oma rahu ja olla ligi neile, kes seda igatsevad.
Kui inimene on näinud Jeesust, on ta näinud Jumalat, kellel on pakkuda palju rohkem kui nüüdisajal inimest eksitavatel horoskoopidel, selgeltnägijate tuleproovil või posijatel. Sageli on eelseisev elutee rõõmude ja murede, õnnistuste ja katsumustega meie silme eest peidetud. Vaatamata sellele on nii tänane kui ka homne päev Taevaisa teada ja tema valvsa silma all.
Viimaks üle igavikuläve astudes võtab meid vastu ülestõusnud Kristus ise. Sellel õnnistatud hetkel saame näha ja kogeda kogu täiuses kõike seda, mida oleme maise elu päevil ainult ususilmadega vaadelnud.
Naatsaretist võib tõepoolest tulla midagi head. Selleks aga usujulgust ja avastamisrõõmu!
Aamen.

Kirikal,Kaisa_2005

 

 

 

 

Kaisa Kirikal,
Toompea Kaarli koguduse abiõpetaja