Toompeale tuldi perekonda ja demokraatiat kaitsma

Toompea meeleavaldus 5.10.14 012 copPühapäeval toimus Toompeal riigikogu hoone ees SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juhtimisel meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks, kus protesteeriti kooseluseaduse eelnõu vastu.

Enne meeleavaldust pidasid MPEAÕK vaimulikud eesotsas metropoliit Korneliusega Neeva Aleksandri katedraali trepil palvuse. Meeleavaldusel kõnelesid SAPTKi juht Varro Vooglaid, preester Vello Salo, praost Veiko Vihuri, pastor Veljo Kaptein, TÜ professor Tõnu Lehtsaar jt.
Varro Vooglaid ütles, et Toompeale tuldi kaitsma traditsioonilist perekonda, sest poliitikute kõrvad on jäänud kurdiks. Seaduse vastuvõtmine puudutaks igaüht. Perekonna võrdsustamist homosuhetega peab suurem osa Eesti ühiskonnast vastuvõetamatuks.
«Kinnitame, et tuletame riigikogu valimiste ajal pidevalt rahvale meelde, kes olid need poliitikud, kes hääletasid kooseluseaduse poolt,» rõhutas Vooglaid.
Riigikogu ei ole teinud välja rohkem kui 45 000 inimese allkirjastatud petitsioonist «Kaitskem üheskoos perekonda!» ja enam kui 10 000 protestikirjast. Tähelepanuta on jäänud Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute kindel vastuseis kooseluseadusele.
Varro Vooglaid ütles, et meeleavaldus on kodanike viimane võimalus seista vastu püüdlusele kooseluseadust vastu rahva tahtmist läbi suruda ning perekonna ja abielu tähendus olemuslikult ümber kirjutada. «See on meie maa ja meie riik, kus rahvas on kõrgeima riigivõimu kandja. Me ei kavatse kellegi ega millegi ees lömitada, vaid nõuame, et rahvaesindajad teeniksid meie rahvuslikke huve ja näitaksid üles truudust ühiskonna alusväärtustele,» selgitas Vooglaid.
«Traditsiooniliste tõekspidamistega inimesi on järjepidevalt sõimatud mitte ainult tagurlikeks, vaid ka homofoobideks, vihkajateks, sallimatuteks ning koguni putinistideks ja natsideks,» ütles Vooglaid ja lisas, et sellise alandamisega ei saa rahvas mingil juhul nõustuda.
Lossi plats oli täis inimesi, kes sõltumata rahvusest, poliitilistest eelistustest, usutunnistusest või vanusest pidasid oluliseks, et ühiskonnas säilitataks ka riiklikul tasandil austus perekonna, abielu ning nende aluseks olevate väärtuste vastu.
Meeleavaldus saatis poliitikutele selge sõnumi: rahva esindajad peavad austama kultuurilisi traditsioone, perekonna ja abielu ideaale, põhiseadust, rahva tahet ja demokraatia aluspõhimõtteid.
EKNi avalikus kirjas riigikogule seoses kooseluseaduse eelnõuga (3.10.14) seisab: «Kutsume teid uuesti üle mõtlema, kas antud seaduseelnõu olemasoleval kujul ikkagi teenib seda eesmärki, mis seaduseelnõu seletuskirjas on kirja pandud. Meie arusaam on, et kooseluseadust sellisel kujul ei ole tegelikult vaja. Selle vastuvõtmine oleks riiklik viga.»
Tiiu Pikkur