Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Toomkirikus oli üle aastate suurim ordinatsiooniteenistus 

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /


Taevaminemispühal ordineeritud (vasakult) Marek Alveus, Ann Tamme, Triin Simson, Kätlin Liimets, Erkki Juhandi ja Ahti Udam Tallinna toomkiriku altari ees. Endel Apsalon.

Kristuse taevaminemise püha jumalateenistusel 26. mail pühitseti Tallinna piiskoplikus toomkirikus ametisse viis luterliku kiriku preestrit ja üks diakon. Tegemist oli viimaste aastate suurima ordinatsiooniteenistusega Eesti luterlikus kirikus. 

Diakoniks ordineeriti Ann Tamme ja preestriteks Nõmme Rahu koguduse diakon Marek Alveus, Võru praostkonna vikaardiakon Kätlin Liimets, Tallinna praostkonna vikaardiakon Erkki Juhandi, Loksa koguduse diakon Ahti Udam ja haiglakaplan, Käina koguduse diakon Triin Simson.

Ustavuse ja tarkusega

Peapiiskop Urmas Viilma pöördus vaimulike ordineerimise eel koguduse poole, meenutades vaimuliku eriliste ametite sisu Jumala rahva hoidja ja kaitsjana: „Diakon on kutsutud teenima Kristust oma ligimestes. Tema ülesanne on aidata ja toetada neid, kes kannatavad ihulikult või hingeliselt, anda kristlikku kasvatust, kuulutada evangeeliumi ja juhtida koguduse eestpalvet. Koguduse õpetaja abilisena aitab ta pidada jumalateenistusi, eeskätt kaasa teenides altarisakramendi jagamisel kirikulistele ning haigetele ja vanadele kodus ja haiglas. 

Preestri ülesanne on jutlustada Jumala sõna, pühitseda sakramente, õpetada ja teha hingehoiutööd, olla sel moel karjaseks Jumala karjale. Preester peab oma ametis elama nagu Kristuse sulane, panema tähele inimeste vajadusi ja olema oma meeltega pööratud Jumala poole. Ustavuse ja tarkusega peab ta andma Jumala rahvale seda, mida nad vajavad usus puhastumiseks ja küpsemiseks, nii et Jumala armastus saaks maailmas nähtavaks.“

Diakoni ja preestri ametisse ordineeritavad on tunnistatud oma ülesannetesse sobivaks, kinnitas peapiiskop: „Meie, kelle tööks on vaimuliku tööks valmistuja eluviisi läbikatsumine ja ettevalmistuse hindamine, oleme leidnud, et diakonikandidaat Ann Tamme ning preestrikandidaadid diakon Marek Alveus, diakon Kätlin Liimets, diakon Erkki Juhandi, diakon Ahti Udam ja diakon Triin Simson on eeskujuliku eluviisiga, vajaliku väljaõppega ja nad on saanud Jumala kutse. Apostlite pärimuse kohaselt anname neile täna palve ja käte pealepanemisega üle vaimuliku püha ameti.“

Nii püha, et lind ei laula

Ordineeritavate nimel pidas jutluse preestrikandidaat Kätlin Liimets. Jutluse aluseks olid päevakohaselt Apostlite tegude raamatu 1. peatüki salmid 7–9, milles kirjeldatakse Jeesuse taevaminekut. Kätlin Liimets kirjeldas selle sündmuse taustal: „See on olnud ainukordne kevad. Ühelt poolt sõjakevad. Meie südameis on lakkamatu mure ja valu Ukraina sõja pärast. Teisalt ordinatsiooniks valmistumine – see on olnud midagi erilist. Küllap võime seda, meie kuus, kes täna siin altari ees oma tõotused anname, kinnitada. Igal juhul me oleme tänasesse päeva jõudnud. Me oleme palvetanud, me oleme ennast täiendanud, me oleme oodanud, kes kui kaua, mõni ehk juba paarkümmend aastat, aga nagu juba jutluse aluseks olevast tekstist kuulsime, „ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis Isa on iseenese meelevallaga seadnud “… 

Vaatamata sellele, et viimased pea kolm kuud on inimesed lakkamatult vaadanud taevasse, kus lendavad surma külvavad droonid, lennukid, raketid, on taevaminemispühal põhjust taevasse vaadata, et mõelda taevaminemise imele, sündmusele, mis tekitab jahmatust tänaselgi päeval, rääkis Liimets. 

Ta meenutas jutluses üht taevaminemispüha õhtut aastate eest, mil ta teenis Rõuge Maarja kogudust Võrumaal ja jalutas kogudusemajast kirikusse jumalateenistust pidama. See oli tunne ebakõlast või teisisõnu kognitiivne dissonants, mis teda valdas – ühelt poolt kevadest pakatav värskus, lillede ilu ja lindude laul, mille ilu ammutada, mõtetes aga vanarahvatarkus, mis ütleb, et taevaminemispüha ehk ristipäev on nii püha, et lind ei laula ja rohi ei kasva. 

„See on justkui vaikus hetkede vahel, justkui seesama 40 päeva kestnud rõõm, millest ülestõusmishommikust tänasesse taevaminemispühasse oleme jõudnud,“ kirjeldas Liimets seda pea kirjeldamatut kogemust ning mõtestas järgnevalt Apostlite tegude raamatu 8. salmis kirjeldatud Jeesuse jüngriks olemist ordineeritavana siin, Eestis, taevaminemispühal. 

Rohkelt kaugeid külalisi 

Vaimulikke ordineeris peapiiskop Urmas Viilma, teda assisteerisid assessorid Marko Tiitus ja Ove Sander. Lisaks teenisid kaasa vaimulikuameti kandidaadid ning Tallinna piiskopliku toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru, abiõpetaja Joel Siim ja diakon René Paats. Muusikaga teenisid Tallinna piiskopliku toomkoguduse koor Laudate Dominum Veljo Reieri juhatusel ja organist Piret Aidulo.

Jumalateenistusel Tallinna piiskoplikus toomkirikus viibisid ka Kurhessen-Walde-

cki Evangeelse Kiriku Tallinnas toimuval piiskoppide konsultatsioonil osalevad vaimulikud Saksamaalt, Namiibiast, Indiast, Kõrgõzstanist ja Rumeeniast. 

Regina Hansen,

e-Kiriku peatoimetaja


Vaata http://toomkirik.ee/2022/05/24/taevaminemispuha-teenistus-ordinatsiooni-missa/