Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Töökas aasta Tartu praostkonnas

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

6. aprillil kogunesid vaimulikud ja sinodisaadikud Maarja kogudusemajja sinodile.

Jumalateenistusel jutlustas peapiiskop Andres Põder, kaasa teenisid  praostkonna vaimulikud. Andres Põder kõneles õigest teenimisest ja eneseteostamisest. Peale teenistust ühineti kirikukohviks.

Praost Joel Luhametsa esitatud sõnalisest aruandest 2005. aasta tegevuse kohta selgus, et arvudetabel on püsinud üsna stabiilsena. Pisike langus on olnud liikmeannetajate osas, samuti talituste osas.  Vähenes näiteks ristimiste arv, ent praosti sõnutsi tullakse viimasel ajal ristimisele rohkem usust, mitte traditsioonist lähtuvalt. Muud talitused on püsinud ühtlasel tasemel ning  tõusnud on praostkonna rahalised näitajad.

Eelmise aasta lõpus oli praostkonnas tööl 18 vaimulikku, lahkusid Margit Nirgi, Toomas Nigola ja Kaisa Kirikal. Lisandusid diakon Raino Kubjas Laiusele, õpetajaameti kandidaadid Anna-Liisa Vaher Tartu Ülikooli-Jaani kogudusse ning Kristjan Luhamets Kambjasse.

Eelmisel aastal ordineeriti Maarja-Magdaleena koguduses diakoniks Aivo Prükk. Eriliselt tuleb ära mainida õpetaja Eenok Haamerit, kellele omistati 70. sünnipäevaks titulaarpraosti tiitel.

Positiivse noodina jäi kõlama ka see, et koguduste suhted omavalitsustega on paranemas. Norida võiks ehk selle kallal, et praostkonna vaimulikud ühisüritustest väga osa ei taha võtta. Seni on kõige populaarsemaks osutunud praostkonna jõululõuna.

Koguduste aruannete põhjal võib öelda, et palju tööd on ära tehtud. Eriti muidugi ehituste ja remontimiste poole pealt. Sekka on sattunud ka mõni vandaalitsemine ja vargus, ent olukorrad on leidnud enamjaolt lahenduse. Erilise sündmusena jääb meelde Tartu Jaani kiriku valmimine ja taaspühitsemine. Järge ootab nüüd Maarja kirik, mille Maaülikool on viimaks otsustanud kogudusele tagastada.

Peale ühist supisöömist kinnitati ilma ühegi vastuhääleta praostkonna 2005. aasta rahaline aruanne ning käesoleva aasta eelarve. Samuti kinnitati praostkonnamaksuks endiselt 14 krooni liikmeannetaja pealt.

Lõpetuseks sai sõna peapiiskop, kes muu hulgas pani südamele tutvuda põhjalikult uue kirikuseadustikuga ning olla toeks liturgilise komisjoni tööle, et uue agenda käsikiri 2007. aasta vaimulike konverentsile esitatud saaks.

Tore uudis on see, et väga hästi õnnestunud vaimulik laulupidu hakkabki tulevikus toimuma just Tartus ning selleks luuakse sihtasutus Vaimulik Laulupidu.

Lõpupalvuse pidas diakon Maarja Sokk. Päev oli informatiivne ning jättis õhku meeldivalt positiivse noodi.

Anna-Liisa Vaher