Toimetuse postist

/ autor: ek / rubriik: Uudised / ilmunud:  /

Asutamisel Herbert Kuurme nimeline stipendium

Toimetusse saabus kiri Ameerika Ühendriikidest Endel Reinpõllult, kes endise Põltsamaa poisina vahendab meile informatsiooni, kuidas kodust kaugel on mõeldud praost emeeritus Herbert Kuurme mälestuse jäädvustamisele.

Endised Põltsamaa koguduse liikmed USAs mälestasid oma õpetajat praost emeeritus Herbert Kuurmet leinakuulutusega kohalikus ajalehes Vaba Eesti Sõna. Siis kerkis üles küsimus, kuidas teda ka edaspidi mälestada ja austada.

Heino Puhk soovitas asutada Herbert Kuurme nimeline stipendium usuteaduskonna üliõpilastele, kellel on raskusi õppekulude tasumisega. Kuna siinses ümbruses elab vaid 11 Põltsamaalt pärit peret, tundus ettevõte võimatuna. Veidi hiljem sain informatsiooni Tartu Kultuurkapitali juhatajalt pr Ülle Koppelilt, et nende vahendusel on see siiski võimalik.

Et saada selles küsimuses tõhusamat ja kiiremat abi, siis pöördume kõigi kaasmaalaste poole üleskutsega ettevõtmises kaasa lüüa. Annetused saadame siit Eesti Abistamiskomitee kaudu Tartu Kultuurkapitalile, kes need kannab üle nimelisse stipendiumifondi. Nimetatud organisatsioonid on riigimaksudest vabastatud.

Me kõik teame, et välis-eestlastel on kirikuõpetajaist puudus ja ka Eestis on õpetajaid vaja. Miks siis mitte seda üheskoos teha? Õpetaja Kuurme perekonnaliikmetega on ühendust võetud ja nad on sellega nõus. Palun toetage meie aktsiooni. Üheskoos suudame suuremadki raskused võita, mida me üksi teha ei jõua. Jääme teie kõigi kaasabile lootma.

Praost emeeritus Herbert Kuurme teenis Põltsamaa kogudust üle 60 aasta. See töö ei olnud kerge, sest enamik sellest ajast oli Eesti okupeeritud Nõukogude Liidu poolt ja kirikuhoone põles maha Teises maailmasõjas. Õpetaja H. Kuurme algatusel ja eestvedamisel ehitati kirik raskustele vaatamata uuesti üles.

Minu teada oli see esimene kirik, mis taastati Eestis pärast Teist maailmasõda. Peale õpetajaameti oli Kuurme gümnaasiumis ladina keele ja usuõpetuse õpetaja, lühikesel perioodil ka kooli juhataja. Sõjajärgselt teenis ta oma koguduse kõrval lühemat aega Kolga-Jaani ja Kursi kogudust ning üle kümne aasta Pilistvere kogudust.

Tema rahulik, lepitav loomus koos suure töövõime ning tarkusega andis talle ka üldkiriklikke kohustusi Usuteaduse Instituudis kateheetilis-homileetilise seminari juhatajana 1972. aastast, 1977. aastast oli ta assessor ja kevadest 1979 Viljandi praost, ka oli ta agenda ja piiblitõlke komisjoni liige. Herbert Kuurme on alates 13. novembrist 1995 Põltsamaa linna aukodanik ja 20. veebruarist 1997 Riigivapi II klassi ordeni kavaler. Selle aasta 16. aprilli hommikul kutsus taevane Isa ustava sulase oma palge valgusesse ja igavesse rahusse.

Ameerika põltsamaalaste nimel

Endel Reinpõld