Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Teadmine Jumala armastusest annab jõudu

/ Autor: / Rubriik: Jutlus / Number:  /

Minu jaoks on alati emaarmastus olnud üks maailma imedest. Olen vaadanud sageli emade ja laste vahelisi suhteid ja mõelnud, et see on üks elu kandvatest suhetest. Kui laps vahel ka käitub halvasti ja valesti, siis ema armastuses võib ta ikka kindel olla. Ema ei armasta oma last mitte sellepärast, et laps on hea ja tore, vaid sellepärast, et see on tema enda laps. Ka siis, kui teised inimesed elus meid ei mõista, on sageli just ema see, kes saab aru. Kui teiste käest on vahel raske andeks saada, siis ema andestab ikka. See teadmine annab elus kindlust ja turvalisust. Kui inimesel sellist ema elus ei ole, siis on tavaliselt inimeste seas keegi ikka, kes võtab endale selle emarolli ja armastab siira südamega.

Sest sa oled Issandale, oma Jumalale, pühitsetud rahvas; Issand, su Jumal, on sind valinud olema temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on. Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole Issand teid eelistanud ja valinud, ei, te olete ju väikseim kõigist rahvaist, vaid sellepärast, et Issand teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille ta oli andnud teie vanemaile, tõi Issand teid vägeva käega välja ja lunastas sind orjusekojast vaarao, Egiptuse kuninga käest. Ja tea, et Issand, su Jumal, on Jumal, ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandenda põlveni neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad, aga kes tasub oma vihkajaile otsemaid, hävitades nemad; ta ei viivita oma vihkaja ees, vaid tasub temale kohe. Pea seepärast neid käske, määrusi ja seadlusi, mis ma täna sulle annan, et sa neid täidaksid! Ja kui te võtate kuulda neid seadusi ja peate neid ja teete nende järgi, siis peab Issand, su Jumal, sinuga lepingut ja osutab heldust, mida ta su vanemaile on vandega tõotanud.

5Ms 7:6_12

Minu jaoks on alati emaarmastus olnud üks maailma imedest. Olen vaadanud sageli emade ja laste vahelisi suhteid ja mõelnud, et see on üks elu kandvatest suhetest. Kui laps vahel ka käitub halvasti ja valesti, siis ema armastuses võib ta ikka kindel olla. Ema ei armasta oma last mitte sellepärast, et laps on hea ja tore, vaid sellepärast, et see on tema enda laps. Ka siis, kui teised inimesed elus meid ei mõista, on sageli just ema see, kes saab aru. Kui teiste käest on vahel raske andeks saada, siis ema andestab ikka. See teadmine annab elus kindlust ja turvalisust. Kui inimesel sellist ema elus ei ole, siis on tavaliselt inimeste seas keegi ikka, kes võtab endale selle emarolli ja armastab siira südamega.

Tegelikult vastab sellisele ideaalilähedasele emaarmastusele ka Jumala armastus inimese vastu. Jumal on ju inimese loonud, talle elu andnud ja kannab läbi elu inimese eest hoolt. Ka Jumala armastuse puhul on tegu tingimusteta armastusega. Issand armastab inimest sellepärast, et ta on inimese loonud ja loodule elu andnud.

Ajaloos on Jumal teatud inimesi eriliselt armastanud. Näiteks Iisraeli rahvas oli Issanda poolt valitud rahvas ja Ta kandis selle rahva eest eriliselt hoolt. Me võime Piiblist näha, kuidas see rahvas võis kogeda eriliselt Jumala õnnistust.

Ega see Jumala õnnistus ei teinud valitud rahvast nüüd kohe sugugi veatut seltskonda. Me võime näha, kuidas rahvas unustas kergelt Jumala heateod ja astus õigelt teelt kõrvale. Jumal päästis iisraellased Egiptuse orjusest, kuid inimesed nurisesid kõrberännakul küll üksluise söögi ja joogi pärast ning igatsesid tagasi orjusse, kus enda vastutus oli väike. Nad said Siinai mäel 10 käsku, kuid ega nad suutnud nendest kinni pidada. Nad tegid kohalike paganate eeskujul kuldvasika ja tänasid seda Egiptusest päästmise eest.

Jumal küll vihastas, kuid ei lükanud rahvast endast eemale, vaid halastas ikka endiselt. Nad said uued käsutahvlid ja uue võimaluse. Jumal saatis prohvetid, et oma kogukonda juhatada, kuid küllalt sageli neid ei kuulatud. Kogu Vana Testament räägib tegelikult inimeste usu nõrkusest ja Jumala suurest halastusest oma nõrga rahva vastu. Nii suudab teha vaid see, kelle armastus on ehe ja siiras.

Sellest suurest armastusest saatis Jumal siia maailma oma Poja. Ta andis kõige kallima selleks, et päästa neid, kes olid sammumas eksiteel. Sellest kaalukamat näidet armastuse suurusest on raske leida.

Jumala Poeg sureb ristil. Nüüd võiks Looja keerata vihaselt inimkonnale selja. Kuid läheb hoopis vastupidi ja valitute hulk laieneb veelgi. Issand valib oma kiriku, mille kaudu saab iga ristitud inimene Jumala lapseks ja Tema poolt antud tõotuste pärijaks. Kristlastel on nüüd Jumala rahva staatus, valitud rahva positsioon.

Vaadates kiriku ajalugu, võib näha, kuidas Jumal pole oma kogudust maha jätnud. Kristlik kirik on maailmas kõige kauem tegutsenud organisatsioon. Kirik on üle elanud tagakiusamisi ja liigagi kergeid aegu ja jäänud ikka püsima. Kristlased on läinud oma ajaloos Iisraeli rahva kombel vahel õigelt teelt kõrvale, kuid Jumal on ikka halastanud ja avanud uusi võimalusi. Jumal pole oma kirikule selga pööranud, sest Ta armastab meid.

Me võime olla inimestena kindlad Jumala armastuses ja see annab elule kindlustunde. Tulgu mis iganes, Issand ei jäta meid mitte maha. Pühapäeva juhtsalm ütlebki: «Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, sest ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt!» (Js 43:1) Jumal tunneb meid, Ta teab meid, Ta armastab meid ja Ta kannab meie eest hoolt!

Sellise suure ja piirideta armastuse kogemine paneb meid mingil moel sellele reageerima. Kui keegi meid nii väga armastab, siis meie saame olla vaid selle armastuse vastuvõtjad. Mida rohkem aga tunneme seda armastust oma elus, seda rohkem see muudab meid. Jumala armastus kutsub meid vastu armastama. See annab jõudu pöörata selg väärale ja teha elus õigeid valikuid. Jumala poolt meile antud käsud kuuluvad selle armastuse juurde. Nii näitab Issand meile elus teed, mis on õige ja õnnelik. Jumala armastusele toetudes ja tema Vaimult tuge saades suudame oma elu muuta ja neist reegleist kinni pidada.

Jumala armastus aitab meid teisi inimesi armastada ja kutsub meid tegema neile head. Kui saame Jumala käest kõike head vastu võtta, siis on loomulik, et püüame olla Tema headuse jagajateks selles maailmas. Maailm vajab kõige rohkem armastust, halastust ning andestust ja just meie võime olla selle jagajateks.

Jumal armastab meid! See teadmine annab jõudu minna läbi elu ja sellele toetudes suudame oma elu parandada ning teisi armastada.

Aamen.

Image

Kaido Soom,

Tartu praostkonna vikaarõpetaja