Tartu Maarja koguduse tegus suvi

/ autor: Helika Gustavson-Rätsep / rubriik: Uudised / ilmunud:  /

Tartu Maarja koguduse toimekas pere on võtnud suvel vastu mitmeid külalisi ja käinud ka ise külas.

Juulis toimus ühine kontsert Soome sõpradega ning laste ja perede laager kaunis Karksis, augustis tõid meile aga vaimukosutust muusikud Itaaliast.

Ühiskontsert Kesk-Pori koguduse sõpruskooriga
Soojal juulikuu teisel pühapäeval oli Maarja koguduse pere koos soome külalistega kogunenud tavapärase kirikukohvi asemel kirikugrillile. Kogudusemaja hoov täitus pärast jumalateenistust mõnusate söögilõhnade, laulu- ning pillihäältega. Külas oli sõpruskoor Vox Humana Kesk-Pori kogudusest, kellega koos oli eelmisel õhtul Maarja kirikus ühine kontsert antud ning kes ka pühapäevasel jumalateenistusel lauluga kaasa teenis.
Tutvus Kesk-Pori koguduse koori ja koorijuhi Guido Kriigiga sai alguse möödunud aasta septembris, kui sugulasrahva koor endale Eestist sõpruskoori otsis. Tartu Maarja koguduse kammerkoori Soli Deo Gloria juht Helika Gustavson-Rätsep haaras sellest võimalusest kinni ning koos hakati planeerima suvist Tartu külastust ja ühiskontserti Tartu Maarja kirikus.
13. juuli õhtul kõlaski Maar­ja kirik ülistus- ja tänulauludest. Mõlemad koorid esinesid vaimulike laulude kavaga ning ühislauludega, kus peale Maar­ja koguduse kammerkoori ja Kesk-Pori koguduse koori andis oma panuse võimsasse häältemerre ka EMK Tartu Püha Luuka koguduse koor. Eesti-, soome- ja ladinakeelsete laulude kõrval kõlasid ülistuslaulud ka horvaatia- ja suahiilikeelsetena. Kontserdi lõpetasid ülevaid ning rõõmsaid tundeid tekitanud Aafrika spirituaalid, mis publikugi kaasa elama panid.
Kesk-Pori koguduse külaskäiku jääb meenutama kitarr, mille nad kogudusele kinkisid, kuid ka ühisest kontserdist ning osadusest saadud innustus ja rõõm, mida kogesid nii lauljad kõigist kooridest kui koguduseliikmed. Sellised kohtumised usukaaslastega naaberkogudusest ja kaugemalt toetavad vaimselt ning julgustavad meid käima kindlalt Issanda teel.

Toredad laagripäevad Karksis
Sel aastal kogunesime laagrit pidama Viljandimaale Karksisse – paika, mis on kodune koguduse kirikumuusikule Helika Gustavson-Rätsepale, kes enne teenis organistina just Karksi kogudust. Laager toimus 19.–21. juulini ja sellest võttis osa umbes kolmkümmend inimest. Lapsi-täiskasvanuid oli enam-vähem võrdselt; samuti oli laagriliste hulgas nii igapühapäevaseid kirikulisi kui ka neid, kes sõbra kutsel laagri kaudu koguduseeluga esimest korda kokku puutusid.
Laagri teemaks oli «Viis leiba ja kaks kala». Seda, kuidas Jeesus suudab meile antud piskuga meid kõiki rikkalikult toita, saime kogeda erinevate laagritegevuste kaudu. Meie tublid pühapäevakooliõpetajad Kadri Isak ja Kersti Saksniit kandsid hoolt laste vaimutoidu eest, õpetades neid tundma piiblilugu sellest, kuidas 5000 meest Jeesuse õnnistuse läbi viiest leivast ja kahest kalast söönuks said.
Täiskasvanutele tegi teematundi Helene Toivanen, kes avardas meie silmaringi selles osas, kuidas Jumal võib meid kõnetada õigeusu kirikus kasutatavate ikoonide kaudu. Sellest, kuidas Jeesus toidab meid armulaua läbi, rääkis lihtsas ja kõigile arusaadavas keeles Maarja koguduse diakon Joona Toivanen.
Põnevaid tegevusi oli veel teisigi. Pühapäevakooliõpetajate juhtimisel tehti väike matk Karksi looduskaunis ümbruses. Laagri koka Ketlin Sirge käe all sai igaüks ise oma leivapätsi küpsetada. Kui leibu küpsetati selles laagris siiski rohkem kui viis, siis kalapüüdmine andis saagiks tõepoolest vaid kaks kala. Laagrist ei puudunud ka hommiku- ja õhtupalvused, ühised laulmised ja lihtsalt võimalus mõnusalt koos olla – lastel üheskoos kiikuda ja mängida ning täiskasvanutel omavahel juttu ajada.
Laager lõppes osalemisega Karksi koguduse jumalateenistusel, kus Helika Gustavson-Rätsep taas oma kunagist kodukogudust muusikaga teenis. Tema juhatusel laulsid ka laagrilised teenistusel paar laulu. Maarja kogudus on tänulik kõigile, kelle kaasabil laager teoks sai. Eriti tahame tänada Tähtvere valda, kelle toetusel organiseeriti transport; samuti Grüne Feed, kes varustas laagrit värske salatimaterjaliga. Üle kõige aga tänu Jumalale, kes meid hoidis ja toitis ning lasi laagril hästi korda minna.

Rukkimaarjapäeva kosutav heategevuskontsert
Kogudusel oli taas rõõm võtta 15. augustil vastu kahte muusikut: organist Edoardo Narbonat Itaaliast ja tšellist Annikki Aruvälja. Esimest korda tõid nad meile muusikalist külakosti juba möödunud aastal – ka siis just rukkimaarjapäeval.
Pole just tavaline, et muusikute jaoks on kontserdil olulisim vaimulik sõnum ja sellest lähtuvalt valivad nad ka muusikapalad. Kuulajad ei saanud mitte üksnes muusikalise naudingu osaliseks (esitus oli puhas ja hingestatud), vaid neid juhatati kohtuma Jumalaga. Ehk on see nii mõnelegi kuulajale tee alguseks koos Issandaga.
Muusika viis otsekui teise aega, paika ja dimensiooni. Kontsert algas vaiksete helidega, J. S. Bachi koraaliprelüüdiga «Aus tiefer Not», mis oli tõepoolest kui südame sügavusest tulev igatsus Jumala järele. Mida enam arenes sõnum, seda võimsamaks kasvasid ka helid. Kui orelile lisandus tšello, siis oleks otsekui ka kuulajate hing taeva poole tõusnud. Viimases palas, Rheinbergeri «Õhturahus» väljendus igatsus taevase rahu järele, kuhu me usklikena ju teel oleme.
Annikki ja Edoardo on õnnistuseks igale kogudusele, kuhu nad muusika kaudu Jumala sõna viivad. Tänu ka meie koguduse vaimulikule Joona Toivanenile, kelle mõtisklused aitasid muusikapalu kuulata mõtestatumalt ja sidusid kontserdi tervikuks.
Kontsert oli kogudusele oluline veel teiselgi põhjusel: rukkimaarjapäeva kontserdid on kujunenud toredaks traditsiooniks, kus kuulajadki saavad anda omapoolse panuse – annetada Tartu Maarja kiriku taastamise heaks.
Oleme rõõmsad eelprojekti valmimise üle ja kujunemas on ka tulevase oreli kontseptsioon. Usume ja loodame, et ehituse algus ei ole enam mägede taga, ning oleme tänulikud igaühele, kes on Issanda koja taastamisele juba kaasa aidanud või plaanib seda teha.

Helene Toivanen
Carmen Karabelnik
Helika Gustavson-Rätsep

Pildigalerii: