Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Tänu!

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Seljataha on jäänud uue peapiiskopi ametisseseadmise kõrghetked. Minu jaoks on need on olnud meeldejäävad ja innustavad. Loodan, et ka teiste jaoks.

Tänan südamest kõiki nii kodu- kui ka välismaal, kes mind minu peapiiskopiks valimise ja ametisseseadmise puhul on meeles pidanud ja õnnitlenud ning minu ja meie kiriku eest palvetanud! Olgu tänatud riigi, kirikute ja avalikkuse esindajad, kes selle sündmuse muutsid meie ühiseks pidupäevaks.

Minu eriline tänu kuulub neile paljudele, kes on näinud suurt vaeva ametisseseadmist ette valmistades. Rõõmustan kõigi üle, kes andsid oma panuse osaledes ja kaasa teenides ametisseseadmise jumalateenistusel. Samuti nende üle, kes minu ametisseseadmist avalikkusele on vahendanud: suur tänu televisioonile, raadiole, ajakirjandusele! Tänan ka kiriku senist juhtkonda: peapiiskoppi, konsistooriumit, konsistooriumi töötajaid, komisjoni, kelle ülesandeks oli korraldada ametisseseadmine.

Asudes tööle ülemkarjasena, loodan kõigi jätkuvale heatahtlikkusele ja toetusele. Meie ees on ülesanded, mida saame lahendada vaid üheskoos. Samas on selge, et mida me ka ei plaaniks või kavandaks, saab see õnnestuda vaid siis, kui Jumal seda õnnistab. Vajame Püha Vaimu juhtimist ja väge, kõikumatut usaldust oma Jumala vastu, meie Issanda Jeesuse Kristuse ligiolekut ja abi. Selleks vajame ka eestpalveid. Olen tänulik kõigile, kes mind ja minu tööd peapiiskopina jätkuvalt oma palvetes Jumala ette kannavad!

Tänu ja õnnistussooviga

Andres Põder,
peapiiskop