Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Sõnad moodustavad sõnumi

/ Autor: / Rubriik: Kolumn / Number:  /

Tänases maailmas jäävad sõnad tihti rohkem
pinnale kui teod. Sõnad vahendavad informatsiooni ja kujundavad arvamusi.
Tihtilugu lükkavad inimesed osa sõnu tagasi ja ei tahagi neid kuulata. Osa sõnu
jääb aga pinnale. Paljudel juhtudel on need paraku vahendamas infot oma suva
järgi vormides ja suures hulgas inimestes vääraid, kuid tugevaid veendumusi
kujundades. Tänased sõjadki on paljus info- ja meediasõjad.

Ka kirik räägib sõnades ja kuulutab nende
kaudu oma sõnumit. Sageli tundub, et suures infovoolus ei paku kiriku ja
kristlaskonna sõnad eriti huvi. Vahel tundub ka vastupidi. Inimesed väljaspool
kirikut küsivad, mida kirik arvab ühe või teise aktuaalse teema kohta.

Mõnikord kirik vastab, mõnikord ka mitte.
On päris suurt tarkust nõudev ettevõtmine eristada olukordi, kus ilmtingimata
vastata tuleb ja kus peaks vastamisest loobuma.

Kiriku sees ütlevad paljud inimesed, et
kristlastel ja kirikul pole mõtet üldises meediavoolus osaleda. Nagunii
kuulutatakse kirikutes Jumala sõna igal pühapäeval. Sellest peaks ju piisama.
Maailmaga ei tohiks kaasa minna ja selle infomürasse sekkumine pole tark.

Siiski pole see suhtumine vist päris õige.
Kiriku ülesanne on vahendada oma sõnumit ja seisukohti ka uutel viisidel. Ja
erinevalt saja aasta tagusest ajast ei istu enamik võimalikust auditooriumist
pühapäeval kirikupingis.

Seega on kiriku tuumsõnumit, evangeeliumi,
erineval moel väljendavad seisukohad hädavajalikud, nii nagu ka nende
kommunikeerimine keeruliseks ja mitmetahuliseks muutunud infoväljal.

Siinkohal on hea omada seisukohti
erinevates küsimustes, mis on mõnevõrra pikemat aega päevakorral. Neile saab
ühiskonna ja ajakirjandusega suheldes viidata. Headeks näideteks võivad siin
olla EELK dokument kiriku missioonist ühiskonnas ning Eesti Kirikute Nõukogu
platvormid religiooniõpetuse ja bioeetika alal.

Kirikul on sageli vaja enda sees selgeks
teha sekulariseerunud ühiskonnaga suhtlemise vajadus. Kui see on selge, tuleb
leida inimesi, kes oskuslikult sõnumit väljendavad.

Ja teod peaksid sõnu kinnitama. Siis on
sõnum usaldusväärne.

Image
Tauno Teder