Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Rootsi eesti kogudused kestavad

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

E.E.L.K. Rootsi praostkond pidas 22. ja 23. aprillil Stockholmi Eesti Majas oma 48. sinodikoosolekut. Kuulati praosti aruannet, valiti praost ja praostkonna nõukogu ning räägiti sidemetest EELKga.
Rootsi praostkonna sinodist osavõtjad.

Rootsis, kus pärast sõda oli suurim eesti kogukond välismaal, on tänapäeval seitse kogudust.  Sellel  luterlikul maal on eestlastest luterlasi hinnanguliselt viis tuhat. Neist eesti koguduste hingekirjas ligi 1700. Varasemate aastate paarikümnest õpetajast teenib praegu kogudusi vaid kolm.

Ent praost Ingo Tiit Jaagu on optimistlik, sest juba 20 aastat tagasi, kui tema Argentinast Rootsi õpetajaks tuli, ennustati eestikeelse jumalasõna kadu mõne aasta pärast. Nii ei läinud ja näiteks Stockholmi kogudus oma 729 liikmega  kuuluks Eestiski suurte koguduste hulka. Ent on keeleline probleem, talitused on nüüd enamasti eesti- ja rootsikeelsed, kuid jumalateenistusi peetakse ainult eesti keeles.

Praost Ingo Tiit Jaagu teenib lisaks Stockholmi kogudusele ka Eskilstuna, Norrköpingi ja Uppsala kogudust. Abipraost Heiner Erendi on Lõuna-Rootsi koguduse hingekarjane. Kogudusel on pihtkonnad Helsingborgis, Lundis, Malmös, Olofströmis ja Kopenhagenis. Göteborgi ja Lääne-Rootsi koguduse õpetaja on Jaak Reesalu. Värmlandi koguduse õpetaja koht on vakantne.

2005. aastal peeti Rootsi praostkonnas 102 jumalateenistust 18 kohas, armulaualisi oli 399, maeti 69, ristiti üheksa ja leeris käis üheksa inimest; laulatati kaks paari.

Remondimuresid ei ole

Nagu Eestiski kombeks, oli ka Rootsi sinodil tähtsal kohal majandusküsimuste lahkamine, tulud-kulud võeti üksipulgi läbi. Rahaasjad peavad selged olema.

Ainult üks asi jäi Eestist tulnule kõrvu: mitte kordagi ei räägitud kiriku katuse lappimisest, tuleohutuseeskirjadest või kirikaia remondist. Põhjus on lihtne: Rootsi kogudustel ei ole oma kirikuid ega kogudusemaju. Rootslased on andnud lahkelt kasutada oma pühakodasid. Paljud koguduseruumid on kohalikes Eesti Majades.

Praost Jaagu ütleb, et ühest küljest teeb see nende elu kergemaks, kuid teisest küljest ei saa nemad teenistuste ja talituste aegu vabalt valida. Näiteks Stockholmi koguduse teenistused Püha-Jakobi kirikus algavad alati kell 14, sest kell 11 on rootslaste teenistus. Kuid sellega ollakse harjunud.

Rootsi kirik ja riik toetavad

Peamine tuluallikas on Rootsi kiriku ja riigi toetus, järgnevad liikmemaksud ja korjandused. Iga kogudus kehtestab ise liikmemaksu alammäära, mis kõigub 50 ja 175 Rootsi krooni vahel. Kodu-eestlasele võib see tunduda üsna tagasihoidlik summa, kuid ei tohi unustada, et kõik Rootsi riigi alamad maksavad märgatavalt suurt maksu Rootsi kirikule, ka eesti koguduste liikmed. Tegelikult kuulutakse nii Rootsi kui Eesti kirikusse paralleelselt.

Ehkki Rootsis riigikirikut enam pole, püsib vana tava siiski. Näiteks Kanadas ja USAs, kus riigikirikut pole olnud, ei ole ka topelt kirikusse kuuluvust. Kuid Rootsi riigi ja kiriku toetuse näol saavad eestlased siiski suure osa oma maksust tagasi.

Koostöö Eestiga süveneb

Viimastel aastatel soikunud teema välis- ja kodu-Eesti kiriku ühisest tulevikust hakkab taas päevakorrale kerkima. Sinodi külaline, kaitseväe peakaplan kolonel Tõnis Nõmmik, kes on ka E.E.L.K. assessori ülesannetes, andis edasi peapiiskop Andres Põderi tervitused ja ütles, et EELKs arutatakse piiskopkondade loomist; E.E.L.K. võiks tulevikus olla üks EELK piiskopkond.

Peapiiskop Andres Põder soovib, et E.E.L.K. suunaks kodumaa kiriku toetuseks mõeldud summad edaspidi Usuteaduse Instituudile. Viimastel aastatel on sealt saanud endale vaimulikud mitu välis-Eesti kogudust ja vaimulike koolitamine on kallis. Rootsi kogudustes veel Eesti vaimulikke ei ole, kuid see aeg võib tulla. Praost Jaagu rõhutas, et eelduseks on rootsi keele oskus.

Valiti praostkonna nõukogu: Ingo Tiit Jaagu, Heiner Erendi, Olev Mathiesen, Andres Andersoo ja Paul Kosk. Praostiks valiti ühehäälselt tagasi Ingo Tiit Jaagu. Sinodi jumalateenistus oli pühapäeval, 23. aprillil Stockholmi Püha-Jakobi kirikus, teenisid praost Ingo Tiit Jaagu, abipraost Heiner Erendi, õpetajad Jaak Reesik ja Harri Mõtsnik. Sinodi järgmine koosolek on 14.–15. aprillil 2007 Norrköpingi koguduses.

Tiiu Pikkur