Riik on kodanike asi

/ autor: Sirje Semm / rubriik: Uudised / ilmunud:  /

Eesti Kongressi 20. aastapäeva pidulikule kontsertaktusele oli tulnud nii kongressi saadikuid kui ka noorema põlvkonna esindajaid.
Riigikogu liige Ken-Martti Vaher oli kodanike komiteede liikumise ja Eesti Kongressi valimise ajal 14aastane. «Minu vanematele ja kogu mu perele oli see äärmiselt oluline sündmus, sest selge õigusliku järjepidevuse nõudmine, Eesti Vabariigi taastamine oli ainumõeldav,» ütles Vaher, kes mäletab selgelt kõiki 20 aasta taguseid sündmusi, kus käis koos vanematega.
Piduliku kontserdi Estonias avasid kooslauldud Paciuse hümn ja peapiiskop Andres Põderi õnnistussõnad. Aarne Saluveeri lavastatud kontserdil laulsid viis koori ja solistina Tõnis Mägi, kelle «Koiduta» ei kujutagi üht õiget isamaalist üritust ette.
Kui president Toomas Hendrik Ilvese sõnavõttu kuulati mõtlikus vaikuses, siis ürituse peamise kokkukutsuja, Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelami sõnavõttu katkestas mitmel puhul aplaus.
«Eesti Kongressi kogunemisele 20 aastat tagasi oli eelnenud sisult ja haardelt ülivõimas ettevõtmine – Eesti kodanikkonna registreerimine ja Eesti Kongressi valimine. Kodanikualgatuse korras korrektselt ette valmistatud ja rahumeelselt läbi viidud valimised oli ainulaadne kodanikualgatus maailmas, mis määras pikaks ajaks ära Eesti tuleviku,» ütles president. Ja soovis, et lõpetataks ikka veel kestev sõnasõda selle üle, milline inimene või rahvaliikumine mängis Eesti iseseisvuse taastamisel peamist rolli.
Kogenud riigimehena andis Kelam edasi tõdemuse, et riigi ehitamine algab heast tahtest ja sõbralikkusest. Tsiteerides lauluraamatu laulu «Hoia, Jumal, Eestit», kus värsiread «rahu, töö ja kainus olgu Eesti kroon, vennaarmu suurus tema võimu troon», ütles Kelam: «Meil on aeg uueks vennaarmu ajastuks ja võita kurja heaga.»
Aktusel viibis ka mitmeid vaimulikke, kes olid 20 aastat tagasi aktiivselt kodanikuliikumises tegevad. USAst tulnud praost Thomas Vaga meenutas esimest kongressi, kus esimest korda tuldi välismaalt avalikult läbi piirikontrolli Eestile vabadust nõudvate inimestena.  
Päeva lõpetuseks vaadati Jaan Kolbergi dokfilmi «Rahva vabadus».
Sirje Semm

Eesti Kongress
Eesti Vabariigi kodanike rahvaalgatuse korras valitud esinduskogu.
24.02.1990 toimunud valimistel käis 557 613 kodanikku ja 34 345 kodakondsuse taotlejat.
Esimene istungjärk, mis peeti 11.–12.03.1990 Estonias, otsustas taastada Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse alusel.
Moodustati täidesaatev organ Eesti Komitee, mille esimeheks sai Tunne Kelam.
Kokku peeti kümme istungjärku.
Kui Thomas Vaga USAst oli kohal ka 20 aastat tagasi, siis emeriitpeakaplan Tõnis Nõmmik, kes asus Kanadast alaliselt Eestisse elama 1996. aastast, jäi esimesest kongressist eemale. Avo Üprus ja Ken-Martti Vaher: põlvkondade erinevus, aga vaadete ühtsus. Kunstnikepaar Jüri ja Ivi Arrak, taamal Jüri Arraku maal.    Mart Laar soovib õnne Jaan Tammsalule; Inglismaalt kohale tulnud Kersti Uibo elab sündmusele kaasa. Fotod 4x: Sirje Semm