Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Puhastav usupuhastus

/ Autor: / Rubriik: Kolumn / Number:  /

Ausalt öeldes ma ei mäleta, millal ma viimati laulsin Martin Lutheri kuulsat koraali:
Üks kindel linn ja varjupaik,
on meie Jumal taevas,
ta hoiab meid kui kilp ja mõõk,
ta aitab kõiges vaevas.Kui see laul kõlab, läheb mõte loomulikult reformatsiooniga seotud sündmustele. Tahame või ei, kultuuritraditsiooni kaudu oleme sellega kõik tihedalt seotud. Samas on mul viimasel ajal tekkinud küsimus, kas selles lauses kasutatud üldistav tõdemus ongi põhiline võimalus rääkida reformatsioonist ja Martin Lutherist.
Reformatsiooni sünniks peetakse 31. oktoobrit 1517, mil Martin Luther naelutas Wittenbergi kiriku uksele 95 vaidlusteesi. Nendes akadeemilise väitluse aluseks mõeldud teesides tõsteti esile mõned vaieldavad teoloogilised seisukohad, mille üle Lutheri arvates tulnuks arutleda. Peamiselt olid vaidlusteemad seotud tollal levinud indulgentsidega kaubitsemisega. Ehkki teeside kirikuuksele naelutamist on hiljem vaidlustatud, samuti pole teeside sisu seotud reformatsiooni kõige olulisemate väidetega, peetakse 31. oktoobril traditsiooniliselt usupuhastuspüha.
Sadakond aastat tagasi peeti loomulikuks, et reformatsiooniga seotud sündmusi ja lugusid teab igaüks. Minu vanavanaonu Anton Jürgenstein kirjeldab oma mälestusteraamatus sisseastumiseksameid Valgas asunud Cimse seminari, kust on hariduse saanud paljud rahvusliku meelsusega Eesti kooliõpetajad. Ajalooeksamil kõneles ta 1521. aasta Wormsi riigipäevast ning vanavanaonu polevat suutnud hoiduda sealjuures kommentaarist «mis igale karjapoisile tuttav».
Kardan, et tänapäeval pole Wormsi riigipäeva sündmuste teadmine enam nii loomulik. Üleüldse tundub, et Martin Luther pole ajalootegelastest just eriline lemmik. Ehk oli ta meie aja jaoks esimesel pilgul liiga ratsionaalne, liiga igapäevane, liiga üht tõde kuulutav.
Küllap hakkab Martin Lutheri sõnum paremini kõlama, kui tema elutee samm-sammult taas mõttes läbi käia. Lõbusast üliõpilasest sai püüdlik noor munk. Järgnesid preestriamet ja õppejõutöö ning varsti ka esimesed kahtlused valitsevas kirikupraktikas. Siis protest indulgentside müümise vastu, Wormsi riigipäeval kõlanud «siin ma seisan ja teisiti ma ei saa», Piibli tõlkimine ja püüd uutes oludes kirikuelu korraldada.
Ehk on Martin Lutheri elu kaudu kõlama hakanud usupuhastuse lugu taas sissejuhatuseks reformatsiooni ideedesse. Võimalusel peaks seda esitama meediakanalites, kuid kindlasti on igaühel võimalik Martin Lutheri lugu läbi elada oma mõtetes.

Image
Toomas Jürgenstein