Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Praostkond elab leppivalt rahulolevas ajajärgus

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Lääne-Harju praostkonna sinodiliikmete ühispilt tehti Paldiski kirikus pärast palvust. Foto: Tiiu Pikkur

Lääne-Harju praostkonna sinod toimus 2. aprillil Paldiski Nikolai kirikus. Sinod algas armulauapalvusega, liturg oli peapiiskop Andres Põder, kaasa teenisid praostkonna vaimulikud, orelil mängis Olga Gams.

Praostkonnas on üheksa kogudust ja kirikut, kaks abikirikut, viis palvemaja ning kuulutuspunkti. 2008. aastal oli liikmesannetajaid 2821, liikmeid kokku aga 10 440. Praost Jüri Vallsalu sõnul on praostkond stabiilses seisus, liikmesannetajaid kaotatud pole, koguduste suurused on olnud pikalt stabiilsed. Eraldi nimetas ta Risti kogudust, kus liikmeskond tänu õpetaja Annika Laatsi tööleasumisele kasvab.
Aruandeaastal visiteeris peapiiskop Põder koos kantsler Urmas Viilma ja konsistooriumi sekretariaadi juhataja Ülle Keelega praostkonda ja Hageri kogudust, mida praost teenib. Visiteerijad jäid praostkonna tegevusega üldjoontes rahule ja soovitasid tulevikku silmas pidades arengukava koostada. Praost omakorda soovis kirikuvalitsuselt oma strateegiat ja seisukohta uute kirikute ehitamises, et see ainult koguduse õlule ei jääks. Ka pidas praost vajalikuks puhkuseasendajate vaimulike ja organistide kaadri arendamist.

Vabatahtlike tubli abi
Risti koguduse õpetaja Annika Laats ütles, et kui kihelkonnas on ligikaudu 900 elanikku, siis veerand neist justkui kuuluks kogudusse, kuid päris nii see ei ole, sest liikmeid on ka väljastpoolt. Kogudus on selgelt kasvav, palju on ristimisi ja leere. Risti kirik on teeliste kirikuna tänu vabatahtlikele oma uksed avatud hoidnud. Õpetaja Laatsi sõnul on selle tööga haaratud umbes 25 inimest.
Praostkonna koguduste hulgast paistab Risti välja kõige väiksema jumalateenistuste arvuga (39), kuid siin külastatakse kõige rohkem kodusid (46). Et õpetaja elab Tallinnas ja õpib Helsingis doktorantuuris, siis ei ole võimalik igal pühapäeval teenistusi pidada. Õpetaja rõhutas, et misjonitööolukorras tuleb kirikust välja minna. Kogudus on seadnud oma prioriteediks noorte- ja diakooniatöö.
Rapla kogudus on praostkonna suurim. Juhatuse esimees Raivo Erm kurtis, et majanduslikult on olnud raske aasta. Kogudus on kaotanud 57 liiget. Erm arvas, et liikmetele peaks annetuste meeldetuletuslehed saatma. Kui 20 aastat tagasi olid suured leerid, siis nüüd soovitakse need kunagised leerilapsed taas kirikusse kutsuda.
Järvakandi koguduses on peamiseks vaimuliku töö tegijaks diakonõpetaja Kalju Kukk. Jumalateenistused toimuvad kaks korda kuus. Koguduse mureks on juba aastaid kahe kirikuhoone haldamine, neile kuulub ka Peetri kirik Kehtna piiril. Rapla kogudus on ühiselt Järvakandi kogudusega teinud ettepaneku liita Peetri kirik Rapla kogudusega, nagu see on ajalooliselt olnud.
Rannamõisa kogudus asub keset tihedasti asustatud Harku valda, kuid liikmeskond püsib aastaid ühesugune. Õpetaja Aare Kimmel ütles küll, et juurdekasv on 11-liikmeline. Leeris käiakse, kuid hiljem side kirikuga kaob, tullakse ka laulatama ja last ristima, kuid see on kõik. Samas on koguduses oma kindel rühm inimesi, kes lisaks pühapäevasele teenistusele ka kolmapäeviti kirikus osadusõhtutel käivad. Pühapäevakoolilaste hulk on suurenenud. Kogudusemaja on katuse alla saadud.
Paldiski väikesel kogudusel läheb diakon Merle Prass-Siimu sõnul hästi. Paldiski kogudus suurenes kaheksa liikme võrra ja see on väikese koguduse jaoks suur juurdekasv. Paldiski linnas on mitmeid eri konfessioone ja enim on õigeusklikke. Tehakse koostööd lasteaiaga ja töötab pühapäevakool.

Soomlased remondivad leerimaja
Nissi koguduse õpetaja Lea Jants-Ylöneni sõnul vähenes liikmeskond üheksa võrra, kuid koguduses oli 28 matust. Agaralt tegeldakse vana leerimaja kogudusemajaks ehitamisega. Töö käib vabatahtlike abil. Suureks abiks on Hakunila kogudus Soomest. Noortetööd koguduse juures ei toimu, kuid ollakse abiks valla noortelaagrite läbiviimisel. Leerikursusi oli kolm.
Keila koguduse juhatuse esimees Margus Välja ütles, et koguduse elu muutus uue õpetaja Marek Rootsi tulemisega. Leeris käis 40 inimest ja neid püütakse kiriku juures hoida. Noortetöö küll puudub, kuid selle loomiseks peetakse kõige paremaks endiste leerilaste kokkukutsumist. Seda on ka tehtud ja noored on asja vastu huvi tundnud.
Harju-Madise koguduse õpetaja Joel Siim ütles, et tasapisi toimetades saab üllatavaid tulemusi. Jumalateenistused on igal pühapäeval, leerilastest umbes pooled on liikmesannetajad. Koguduse segakoor on lisaks jumalateenistusel osalemisele laulnud ka valla üritustel ja eelmise suve öölaulupeol ning Andres Tarandi kutsel külastati Brüsselis Euroopa parlamenti. Töötab pühapäevakool ja loodetakse selle laienemist. Valmis on saamas kogudusemaja, kuhu õpetaja varsti sisse kolib. Õpetaja Siimu sõnul on tal rõõmus ja tubli kogudus.
Hageri koguduse juhatuse esimees Agu Kaljuste rõõmustas uue nõukogu noorte ja tublide liikmete üle. Aktiivsed noored on ka Sakus, kus Soome misjonäride Jukka ja Maria Repo abiga kogudust luuakse. Kogudusel on tugev muusikatöö laulukooride ja pasunakoori näol. Kõigil jumalateenistustel teenib kaasa ka mõni muusikakollektiiv, kuid orel vajab remonti. Koostamisel on arengukava. Agu Kaljuste sõnul on küsimuseks, kuidas saaks tublid liikmesannetajad ka iga päev kirikusse tulema panna.
Peapiiskop Andres Põder tervitas praostkonna sinodi uut koosseisu. Ta leidis, et Lääne-Harju on liikuv ja edasiminev praostkond. Hagerit visiteerida oli rõõmustav. Igas koguduses leiab midagi head ja positiivset. See, mis Sakus tehakse, on peapiiskopi meelest lausa hämmastav.
Rääkides praegusest majandussurutise ajast, rõhutas peapiiskop vajadust olla rohkem avatud inimestele: anda nõu, käia külas, avada supikööke, pakkuda humanitaarabi. Peaks saama rohkem reaalselt kokku, et koos palvetada. Põder märkis, et koguduse liikmed on kõik ristitud inimesed, ka lapsed ja need, kes pole ammu liikmeannetust teinud. Oluline on ristitud liikmete hulk.

Valiti kirikukogu saadikud
Kirikukogu liikmeteks valiti Annika Laats, Mihkel Kukk ja Raivo Erm. Asendusliige on Janika Aigro Hageri kogudusest. Abipraostina jätkab sinodi üksmeelse toetuse põhjal Annika Laats, kes ametlikult on abipraosti kt ja praost teeb konsistooriumile ettepaneku tema volitusi pikendada. Põhjus – õpetaja Laats ei ole veel nii kaua õpetajaametis olnud, et sellele kohale kandideerida.
Praost Vallsalu hinnangul on kogudustes praegu leppivalt rahulolev aeg, kus räägitakse küll, mida oleks vaja teha, kuid tõdetakse, et kahjuks pole veel tehtud. Samas on koguduste üldhinnangud väga positiivsed.
Praostkonnanõukogu liikmed on praost, abipraost, Joel Siim ja Agu Kaljuste. Revisjonikomisjoni valiti Aare Kimmel, Janika Aigro ja Raivo Erm.

Tiiu Pikkur

Liikmesannetajaid Lääne-Harju kogudustes 2008. aastal
1. Rapla  795
2. Hageri  732
3. Keila  481
4. Risti  218
5. Harju-Madise  182
6. Nissi  171
7. Rannamõisa  156
8. Järvakandi   69
9. Paldiski   17