Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Peetri kooli asutamisest 110 aastat

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Tartu luterliku Peetri kooli direktor Tarvo Siilaberg dr Henrik Koppeli haual Raadi kalmistul. Liina Raudvassar

Tähistamaks oma eelkäija, Tartu Peetri koguduse juurde loodud eestikeelse õppekeelega algkooli 110. aastapäeva, külastas Tartu luterliku Peetri kooli (TLPK) õpetajaskond Raadi kalmistut.

Süüdates küünlad Pille Valgu (1959–2009) ja Henrik Koppeli (1863–1944) haual, meenutati suures tänus nende isikute osa Peetri kooli loomises. Dr Koppeli kalmu ümber seistes räägiti arstiteadlasest ühiskonnategelase osast oma aja rahvuslikus liikumises, kus ta kodanikualgatuse korras palju suurt suutis korda saata.
«Aeg soosis suuri algatusi ja pühendunud töötegijaid,» kinnitas Koppeli elust ja tegevusest ülevaadet andes TLPK direktor Tarvo Siilaberg. Arstiteadlasena panustas Koppel tervishoiutemaatikasse, aga oli juhtivaid jõude ka toonases hariduselus. Tema haare ulutus algharidusest kõrghariduseni (oli 1920–1928 Tartu ülikooli rektor).
Suuresti tema initsiatiivil avas 4. septembril 1906. aastal uksed Peetri koguduse juurde loodud algkool, mille puhul oli tegemist Eesti esimese rahvusliku kooliga, kus õppekeeleks oli eesti keel. Kool sai tegutseda kuni 1944. aastani, mil okupatsioonivõimud selle sulgesid.
Ka 21. sajand soosib suuri algatusi. Seda tõdeti ajaloolase ja teoloogi Pille Valgu kääpal. Tegeva kooliõpetaja ning kõrgkoolilektorina, pedagoogikaõppejõuna ning religioonipedagoogika kontseptsiooni väljaarendajana kuulub Pille Valgule roll luterliku Peetri kooli asutamises. TLPK asutajatest olid mitmed tema õpilased.
TLPK taastati Peetri kooli järglasena ajaloolise järjepidevuse alusel ning õppetööga alustati 1. septembril 2013. a.
Liina Raudvassar