Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Palveta, usalda, ela

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

EELK noorte piibli- ja misjonikursuse esimene lend on lõpetanud õppeaasta. Pärast ilusat tänujumalateenistust, kursuslaste teeleõnnistamist ning pidulikku tunnistuste jagamist on aeg tagasivaatamiseks ja kokkuvõtete tegemiseks. Mis me oma kursusega saavutasime?
Peab vast alustama sellest, mida me saavutada tahtsime. Kursust planeerides sõnastasime eesmärgid järgmiselt: tahame toetada noorte vaimulikku kasvu, aidata neil õppida paremini Piiblit tundma ja koguduse aktiivse liikmena oma kohta leida.
Noorte endi nimetatud vajadused ja ootused võiks võtta kokku kolme lausega: «Mul on soov jagada evangeeliumi teistele. Selleks on  vaja saada rohkem teadmisi Piiblist. Igatsen õppida tundma Jumalat paremini ja kasvada usus.»
Ja nii me pihta hakkasime. Suurte ootustega. Veetsime iga kuu ühe nädalavahetuse laagrikeskuses Talu. Päevad möödusid kiiresti piiblikümbluste, seminaride, kasvurühmade, praktiliste harjutuste ja ühise palveosaduse rütmis. Kodutööd anti ka nagu koolis ikka.
Kevadel toimus praktika mõne koguduse, paljudel oma kodukoguduse juures. Viimasel  nädalavahetusel said kõik kursuslased jagada teistele midagi oma praktikakogemustest ja sellest, mis nad õppinud olid.
Mõeldes kuuldule ja loetule avastasin, et kursuslased olid õppinud koguduse tööks kõige vajalikumaid asju. Esiteks olid nad taas avastanud, kui tähtis asi on palve.
Üksteise järel tunnistasid nad, kuidas olid kogenud palve kandvat väge, tuues koos teistega palves Jumala ette nii oma kui teiste elu, töö ja tegemised ning terve koguduse.
Läbi selle tugevnes veelgi arusaam, et kogudusetöö ei ole meie, vaid Jumala töö, ja kui Jumal on meid kutsunud, siis ta varustab meid ka jõu, nõu ja abilistega. Väga tihti kõlas aruannetes lause «Jumalale on kõik võimalik».
Teiseks olid kursuslased avastanud, kui oluline on teha koostööd: usaldada teisi, jagada ülesandeid, arutada asju koos, anda teistele ruumi ja tegutsemisvabadust.
Märgiti küll, et vastutuse jagamine ja teiste usaldamine ei pruugi alati olla lihtne, kuid paljud mainisid, et töö läks kohe palju kergemaks, kui seda sai teha koos teistega.
Palve ja koostöö. Töö jagamine nähtamatute ja nähtavate töökaaslastega vähendab muretsemist ja lisab rõõmu ning annab rohkem tulemusi. Kui see tõde meil meeles püsib, on kõik hästi.
Kui mullu septembris kursusega alustasime, ütles meid tervitama tulnud peapiiskop, et ta ootab lõikust, soovib näha tulemusi. Iga külvi hinnatakse viljade järgi. Ma julgen öelda, et see koos veedetud üheksa kuud on olnud viljakas aeg.
On toimunud palju kasvamist, mida silmaga ei saa näha ega nähtavate mõõdikutega mõõta, kuid on näha ja kuulda kursuslaste töö vilju kogudustes.
Saime lugeda ka praktikajuhendajate hinnangut oma praktikantidele. Paljud juhendajad väljendasid rõõmu selle üle, et kogudusetöö oli saanud praktikandi näol midagi uut juurde, ja lootsid, et praktikant jätkab tööd ka tulevikus.
Tsiteerin ühe juhendaja sõnu: «Ei ole oluline, kui vähe või palju talente kellelegi on antud, sest igaühele on antud jõukohaselt, just temale sobivalt. Oluline on, et neid talente kasutatakse. Siis tuleb ka kasu.»
Selle aasta sügisel alustame kursuse teise lennuga. Registreerimine on juba alanud. Tahame kanda hoolt ka esimese lennu eest, hoides neid eestpalves, suheldes nendega ja pakkudes täienduskoolitusi.
Väljakutseks on loomulikult raha leidmine õppetööks. Esimest õppeaastat rahastas Soome Misjoniselts ja loodame saada sealt toetust ka edaspidi.
Igal juhul peame aga otsima tuluallikaid ka kodumaalt, sest tegevus, mis toimib ainult välistoetuse najal, on väga haavatav.
EELK noorte piibli- ja misjonikursus oli, on ja jääb praktilise suunitlusega.
Meie kindel soov ja tahtmine on koolitada Jeesuse jüngreid, kelle pilk on suunatud Kristusele ning kes julgevad kasutada oma talente selleks, et evangeelium jõuaks võimalikult paljude inimesteni.

Titta Hämäläinen
,
EELK noorsootöö tegija