Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Palve ja vaimulik kasvamine ühendab

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Vaimulike konverentsi juhatuse liikmed Kaido Soom (vasakult), Jaan Tammsalu, Katrin-Helena Melder, Marko Tiitus (esimees) ja Vallo Ehasalu valmistuvad kirjutama pühendust raamatutesse, mis kingitakse vaimulikele, kel on 2011. aastal tähtpäev.  Kaido Soom
Täna jätkatakse Pärnu lähistel Audrus eile alanud vaimulike konverentsi korralist istungjärku.

Sel aastal on rekordarv osalejaid: teisipäevaõhtuses pidulauas oli üle 130 inimese, kellest üle 110 on EELK vaimulikud. «Tundub, et sellist hulka inimesi pole meie konverentsil kunagi olnud,» leiab konverentsi juhatuse liige Jaan Tammsalu.
Tegu on aktiivse osavõtuga ja ilmselt kirikuõpetajad tunnevad ühest küljest vajadust sellise osaduse järele, kuid teisalt on ka teema igale preestrile väga huvipakkuv.
Konverentsi teemaks on palve ja vaimulik kasvamine, mis on kiriku jaoks ülimalt oluline, ja ilmselt teema valikki tõstab osalejate arvu. Eelmise aasta vaimulike konverentsi tagasisidelehtedel küsiti ka järgmiste konverentside võimalikke teemasid.
Esitatud teemadest noppis konverentsi juhatus välja neli, mille hulgast omakorda oli vaimulikel EELK kodulehe sisevõrgus valida kõige olulisemaks peetav. Nii see palve ja vaimuliku kasvamise teema esile kerkiski ja võib öelda, et teemavalikul on olnud igal EELK pastoril võimalus kaasa rääkida.
Konverentsi päevakorras on neli peaettekannet, millest igaüks käsitleb palvet ja vaimulikku kasvamist oma vaatenurgast. Esmakordselt on ettekandjatest pooled teistest kirikutest, mis näitab oikumeenia kasvu Eestis.
Palvest ja vaimulikust kasvamisest kõrbeisade teoloogias kõneleb Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku piiskop Eelija (Ott Ojaperv) ja ettekande teemal «Kriisist välja palve abil. Psühholoogiline vaatenurk» peab Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu diakon ja Tartu ülikooli usuteaduskonna religioonipsühholoogia prof dr Tõnu Lehtsaar.
Palvest luterlikus traditsioonis kõneleb assessor dr Ove Sander ja keskendunud palvest ning retriidi võimalustest räägib praost Urmas Nagel.
Palvest mitte ainult ei kõnelda, vaid kahepäevase konverentsi raames toimub ka kaks missat ja mitmeid palvusi. Jumalateenistused on sel aastal Tartu ja Viru praostkonna preestrite pidada.
Huvitavad on töötoad, kus on samuti kõrgeid oikumeenilisi külalisi. Näiteks kõneleb Eesti Kristliku Nelipühi kiriku piiskop Ago Lilleorg karismaatilisest palvest. Rühmatöödes peatutakse veel lauldava palve, retriidi, keldi palvete, tunnipalvete ja kodus-perekonnas-vennastekoguduses palvetamise juures.
Palvet käsitletakse meditatiivsest, anglikaani, väikerühmatöö ja ilmikute palveelu aspektist lähtudes. Avatud on palvetuba, kus palvetatakse üksteise eest. Seega peaks iga kirikuõpetaja endale töötubadest leidma midagi, mida saaks oma töös kasutada ja isiklikus palveelus praktiseerida.
Teisipäeva õhtul valiti traditsiooniliselt aasta vaimulikud, aga lehe trükkiminemise ajaks polnud valituks osutunud kahjuks veel teada, seda uudist saab lugeda järgmise nädala ajalehest. Luterliku traditsiooni kohaselt on oluline lauakõne, mille pidas teisipäeval pidulikul õhtusöögil titulaarpraost õpetaja Eenok Haamer.
Kaido Soom

EELK vaimulike konverents
Vaimulike konverentsi liikmed on kõik EELK vaimulikud.
Konverentsil tegeldakse oluliste õpetuslike küsimustega, samuti on tegu institutsiooniga, millel on oluline roll õpetusküsimuste muutmisel.
2011. aasta teema on «Palve ja vaimulik kasvamine».
Osalejaid tänavu üle 130.