Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistooriumi jaanuarikuu istungil
Otsustati vabastada Thomas-Andreas Põder EELK vikaarõpetaja kohustustest ja määrata ta Tartu praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. jaanuarist. Samuti otsustati vabastada EELK vikaarõpetaja kohustustest Anne Burghardt, kes määrati Lääne-Harju praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. jaanuarist.
Lembit Tammsalu kinnitati Audru koguduse õpetajaks alates 1. veebruarist.
Praost Tõnu Taremaa vabastati Tõstamaa koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 1. veebruarist ning koguduse hooldajaõpetajaks määrati samast kuupäevast Lembit Tammsalu. Kullamaa koguduse teenimisest vabastati Lembit Tammsalu alates 1. veebruarist ning koguduse hooldajaõpetajaks määrati samast kuupäevast praost Kaido Saak.
Kari Tynkkynen vabastati EELK vikaarõpetaja kohustustest ja määrati Lääne praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. veebruarist.
Diakon Lauri Lehtineni ametiaega pikendati kuni 23. jaanuarini 2025.
Tartu Maarja koguduse õpetajaks kinnitati alates 1. veebruarist Timo Švedko, kes samast kuupäevast vabastati Rannu koguduse õpetaja ametikohalt ning määrati Rannu koguduse hooldajaõpetajaks.
Praost Ants Toomingale antakse 15. aprillist kuni 1. augustini õppepuhkus, sellel perioodil täidab Tartu Peetri koguduse õpetaja ülesandeid õp Kaido Soom ja Tartu praostkonna praosti ülesandeid abipraost Kristjan Luhamets.
Assessor Ove Sanderi alluvusse määrati vanglates ja haiglas kaplanina teenivad EELK vaimulikud. Ühtlasi tunnistati kehtetuks EELK konsistooriumi 03.09.2019 otsuse nr 111 „Vanglakaplanina teenivate EELK vaimulike peakaplani määramine“ punkt 2.
Otsustati anda õpetaja Gustav Peeter Piirile EELK kuldristi kandmise õigus.
Otsustati korraldada Kuusalu koguduse nõukogu ja juhatuse erakorralised valimised 23. veebruaril, valimiste korrakohase läbiviimise eest vastutab praost Margus Kirja.
Sangaste Püha Andrease kogudusele anti luba müüa kinnistu Sangaste alevikus alghinnaga 500 eurot, müügisummast tuleb kanda 10% konsistooriumi keskkassa sihtfondi arvele.
Kärdla Johannese kogudusele anti luba seada 25 aastaks arvates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse tasuline hoonestusõigus Kärdla Kiriku Sihtasutuse kasuks koguduse kinnistule aadressil Posti tn 2, Kärdla linn.
Peapiiskop Urmas Viilma puhkab 25.–28. juunini; 6.–21. juulini ja 4.–14. augustini. Peapiiskopi ülesandeid täidab 25.–28. juunini ja 4.–14. augustini piiskop Joel Luhamets ning 6.–21. juulini piiskop Tiit Salumäe.