Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil
Harju-Madise koguduse õpetaja ametikohale kandideerimisavalduste esitamise tähtaega on pikendatud kuni 30. novembrini. Praost Jüri Vallsalu on määratud Harju-Madise koguduse hooldajaõpetajaks kuni õpetaja ametikoha täitmiseni.
Kerstin Kask (Kose koguduse õpetaja) on vabastatud EELK vikaarõpetaja ülesannetest tagasiulatuvalt alates 4. aprillist 2018. Allan Kährik (Paistu koguduse hooldajaõpetaja) on vabastatud EELK vikaarõpetaja ülesannetest tagasiulatuvalt alates 31. augustist 2018. Pärnu praostkonna vikaardiakon Rando Lillepa on arvatud reservi alates 1. oktoobrist.
Pastoraalseminari juhataja piiskop Einar Soone ettepaneku alusel EELK konsistoorium on kinnitanud diakoniameti kandidaatide praktikajuhendajad ja -kogudused järgmiselt: Marek Alveus – Nõmme Rahu kogudus, juhendaja ass õp dr Ove Sander; Kevin Kirs – Tallinna Toompea Kaarli kogudus, juhendaja õp Jaak Aus; Juhan Rumm – Rakvere Kolmainu kogudus, juhendaja praost Tauno Toompuu; Urmas Saupõld – Tartu Pauluse kogudus, juhendaja õp Kristjan Luhamets; Jane Vain – Pärnu-Jakobi kogudus, juhendaja õp Tauno Teder.
Anti nõusolek EELK Saue koguduse asutamiseks. Koguduse juhtorganite valimised viia läbi hiljemalt 31. oktoobriks.

Peapiiskopi otsused
Tunnistan Toivo Treibluti pro ministerio eksami sooritanuks 4. septembril. Tunnistan Siimon Haameri, Kristo Hüdsi ja Timo Švedko pro ministerio eksami sooritanuks 10. septembril. Ordineerin Siimon Haameri, Kristo Hüdsi, Timo Švedko ja Toivo Treibluti EELK preestriks Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus laupäeval, 3. novembril. Assistentideks ordinatsioonitalitusel määran titulaarpraost Eenok Haameri, praost Mart Jaansoni, praost Leevi Reinaru ja praost Ants Toominga.
Annan Merle Prass-Siimule loa kandideerida Harju-Madise koguduse õpetaja ametikohale. Annan õpetajaameti kandidaadile Timo Švedkole loa kandideerida Rannu koguduse õpetaja ametikohale.
Annan Naiskodukaitse Lääne ringkonnale 90. aastapäeval EELK tänukirja hea ja tiheda koostöö eest EELK Lääne praostkonnaga. Annan EELK tänukirja Braunschweigi Evangeelse Luterliku Maakiriku Okeri Martin Lutheri kogudusele märkimisväärse toetuse ja abi eest Haljala Püha Mauritiuse kogudusele.