Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Otsused

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

Konsistooriumi maikuu istungil
Avo Üpruse avalduse alusel vabastab konsistoorium ta Tallinna Peeteli koguduse õpetaja kohustustest alates 1. septembrist ja määrab ta Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks samast kuupäevast. Peeteli koguduse õpetaja ametikoht on kuulutatud vakantseks ja avalduste esitamise tähtaeg on 1. juuli.
Jaan Jaani on vabastatud politsei- ja piirivalveametis kaplanina teenivate EELK vaimulike peakaplani kohustustest ja emerituuri arvatud alates 1. juunist. Valdo Lust on määratud politsei- ja piirivalveametis kaplanina teenivate EELK vaimulike peakaplaniks alates 1. juunist.
EELK kirikuseadustiku § 88 lõike 2 ja Mustvee ning Lohusuu koguduse juhatuste taotluste alusel on pikendatud õp Eenok Haameri ametiaega kuni 17. maini 2017.
EELK kirikuseadustiku § 89 lõigete 1 ja 2, § 80 lõike 1 punkti 3 ja praost Enn Auksmanni avalduse alusel anti Enn Auksmannile puhkust ja peatati tema ametiülesannete täitmine Pärnu praostkonna praostina ja Pärnu Eliisabeti koguduse õpetajana 1. juunist 2016 kuni 31. maini 2017. Nimetatud ajavahemikul täidab Pärnu praostkonna praosti ja Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja ülesandeid Pärnu praostkonna abipraost Tõnu Taremaa.
Lääne praostkonna jutlustajale Kalle Jätsale Haapsalu kogudusest anti välja jutlustaja litsents.
Otsustati kaasata Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus asutajana asutatavasse Mustamäe Kiriku Sihtasutusse.

Peapiiskopi otsused
70. sünnipäeval sai EELK tänukirja Palamuse koguduse kirikuvanem Valdur Tamm järjepideva ja ustava teenimise eest EELKs.
EELK tänukirja saavad Soome misjonärid Tommi Nikki ja Minna Nikki väga hea ja ennastsalgava teenimise eest Tallinna Toomkoguduses.

Käpp,Triin_kolmandaleKogudus valis õpetaja
Tartu Ülikooli-Jaani koguduse 7-liik­meline  nõu­kogu valis viie kandidaadi seast teises hääletusvoorus koguduse õpetajaks senise abiõpetaja Triin Käpa (34, fotol), kes viibib lapsepuhkusel. Aasta lõpuni täidab koguduseõpetaja kohuseid praostkonna vikaarõpetaja Naatan Haamer.
Koguduse nõukogu otsus jõustub, kui selle kinnitab EELK konsistoorium.