Otsused

Konsistooriumi juunikuu istungil
Praost assessor Tiit Salumäe on registreeritud EELK peapiiskopikandidaadiks.
Õpetaja Algur Kaerma vabastatakse Paide koguduse õpetaja kohustustest 25. novembrist ning tema taotluse alusel lubatakse tal asuda EELK Välis-Eesti piiskopkonna Vancouveri koguduse teenistusse samast kuupäevast.
EELK kirikuseadustiku § 80 lg 1 ja praost Joel Luhametsa taotluse alusel vabastatakse Sulev Sova Kursi koguduse õpetaja ametikohalt alates 15. juulist. Koguduse hooldajaõpetajaks on määratud Kristjan Luhamets. Sulev Sova on määratud Tartu praostkonna vikaarõpetajaks 15. juulist 2014 kuni 15. juulini 2015.
Õpetaja Andres Tšumakov on vabastatud Järva praostkonna vikaarõpetaja kohustustest ja arvatud reservi alates 1. juunist.
Mustvee koguduse õpetaja titulaarpraost Eenok Haameri ametiaega on pikendatud kuni 1. juunini 2015. Ruhnu koguduse õpetaja emeriitpraost Harri Reinu ametisoleku aega on pikendatud kuni 21. juulini 2015.
Tallinna Püha Vaimu koguduse diakonõpetaja Valdek-Raivo Johanson on arvatud emerituuri alates 28. maist 2014.
Peapiiskop Andres Põder puhkab 17. juulist 16. augustini.
Kinnitati EELK Usuteaduse Instituudi usuteaduse rakenduskõrghariduse õppekava, 2014/2015. õppeaasta õppemaksud ja 2013. aasta majandusaasta aruanne.
EELK koostöömedal anti Elimar Schubbele, Kodavere koguduse kaastöölisele Saksamaalt.

Peapiiskopi otsused
EELK tunnustusmärk anti Marko Lõhmusele teenete eest Peterburi Jaani kiriku taastamisel.