Juhime tähelepanu, et tegemist on vana postitusega, seoses millega võib esineda küljenduslikke nõrkusi.

Naabrid käsikäes

/ Autor: / Rubriik: Uudised / Number:  /

EELK Misjonikeskus on oma 10 tegevusaasta jooksul olnud tihedalt seotud kümmekonna Soome kristliku organisatsiooniga.

Enne sünnipäevatordi lahtilõikamist väljendas peapiiskop Andres Põder tänu soome rahvale. Foto: Kirsti Malmi

Enne sünnipäevatordi lahtilõikamist väljendas peapiiskop Andres Põder tänu soome rahvale. Foto: Kirsti Malmi

10. septembril olid kogunenud Tallinna tänuseminarile koos keskuse töötajatega esindajad Soome Luterlikust Rahvamisjonist (SEKL), Soome Luterlikust Evangeeliumiühendusest (SLEY), Evangeelsest Luterlikust Misjoniühendusest Kylväjä, raadiomisjoniorganisatsioonist Sõnumiviijad (SANSA), Soome Ärimeeste Misjoniliidust (SLL), Soome Misjoniseltsist (SLS), Soome Piibliseltsist, Soome Rahva Piibliseltsist (KRS), luterlikust teenimisorganisatsioonist Kirkkopalvelut ja Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonitöö Keskusest.
Palju võimalusi
Misjonikeskusele tähendab nende organisatsioonide olemasolu otsest koostööd ja kogemuste vahetamist, arvestatavat vaimulikku ja majanduslikku tuge, mis algas juba enne Misjonikeskuse ametlikku registreerimist 1997. aastal. Meie tähenduse soomlastele võttis kokku Soome Misjoniseltsi esindaja Heikki Hilvo: «Täna istub siin ühise laua taga inimesi, kes erinevate teoloogiliste arusaamade tõttu Soome pinnal tõenäoliselt kunagi koostööd tegema ei satu. Eesti aga ühendab meid.»
Tõepoolest on esimesed kolm eespool nimetatutest soome äratusliikumiste misjoniorganisatsioonid, kes peavad üheks oma ülesandeks Soome luterlikule kirikule soolaks ja valguseks olemist, suhtudes kirikusse vajadusel tervendava kriitikaga. Piibliseltside tegevus on konfessioonideülene, Ärimeeste Misjoniliit ja Soome Misjoniselts pööravad otsese sõnakuulutamise kõrval suurt tähelepanu ka avaramale tegutsemisele inimväärse elu kaitsel. Misjonikeskusele on selline partnerite mitmekesisus nii suureks võimaluseks kui ka väljakutseks omaenese prioriteedid aeg-ajalt üle vaadata.
Tagasi- ja edasivaated
Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru andis lühiülevaate keskuse tegevusest kümnel aastal ja edaspidistest suundadest. Keskuse nõukogu esimees Vootele Hansen rõhutas, et ka väikesel ja noorel organisatsioonil on võimalus ja ülesanne teenida, anda edasi Jumala armastust, et Jumala riik oleks meie keskel. Peapiiskop Andres Põder väljendas tänu, et soome rahvas tuli eestlastele appi esimesel võimalusel, täpsemalt abistas meid jõudumööda juba enne esimest ametlikku võimalust iseseisvumise taastumisel.
Eestil kui eurobaromeetri järgi kõige vähem kristlikul Euroopa maal on naabriga vedanud – Soome on üks kristlikumaid maid Euroopas, mille kaudu on eluvesi aastaid ka meile voolanud. Peapiiskopi sõnul tõuseb järjest teravamalt päevakorda EELK üldise misjonistrateegia väljatöötamise vajadus, et suunata ressursse võimalikult õigetesse kohtadesse.
Tänu töökaaslastelt
Kui sünnipäevatort oli söödud, tervitused jagatud ning kahes keeles ühislaulud Misjonikeskuse peasekretäri Kirsti Malmi eestvedamisel lauldud, meenutas kokkusaamise lõpuks soome misjonijuhataja Jaakko Mäkelä Pauluse kirju töökaaslastele, kus on juttu ühendavatest sidemetest ja koos läbielatust ning mis algavad alati tänuga Jumalale. Mäkelägi väljendas tänu, et eestlased on valinud lisaks kohapeal kuulutamisele ka töö väljaspool Eesti riigi piire. Üheaegne tegutsemine paikkondlikus ja maailma ulatuses on kristlikule elule iseloomulik ning Jumal on see, kes annab meile jõudu kuni lõpuni.  

Piret Riim